Dundagas Mākslas un mūzikas skola informē

Dundagas Mākslas un mūzikas skolā mācību process II semestrī visām klasēm atsāksies 11. janvārī.

Kolosālu brīvlaiku DMMS bērniem un vecākiem!

DMMS direktore Dace Čodera.


24.12.2020. |

Poligonā “Janvāri” bez maksas var nodot ķieģeļus ar mūrjavas piemaisījumu

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” no 2020. gada 8. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim poligonā “Janvāri” (Laidzes pagasts, Talsu novads) piedāvā iespēju bez maksas nodot tīrus būvgružus – ķieģeļus ar mūrjavas piemaisījumu.

Tālr.nr.: +371 25620067

E-pasts: inars@piejuraatkritumi.lv


14.12.2020. |

Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2021. gadam!

  No 19.novembra līdz 20. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2021. gadam.
Lejuplādēt iesnieguma veidlapu >>
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē, pa pastu uz adresi "Brigas" Kolka LV-3275 vai nosūtot elektroniski uz epastu parvalde.kolka@dundaga.lv

Tālruņi saziņai: 63220551, 29174294.

Lūdzam maksimāli izmantot iespēju iesniegumus iesniegt elektroniski vai nosūtot pa pastu!
 

 

Privātpersonām iesniegumam jāpievieno arī zvejas laivas dokumenti.

Vienošanās par bezatlīdzības laivas patapinājumu veidlapa >> 

Informācijai- piekrastes zveju reglamentējošie normatīvie akti:

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību


 

Glāb kokus!

PAR SPĪTI VISAM, – PAPĪRI KRĀJAS UN KRĀJAS?
1 tonna makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus, kurus nocirstu celulozes iegūšanai.
Kas jādara?
-vāc makulatūru (papīrs, kartons, avīzes, vecas grāmatas, žurnāli, bukleti u.c.)
-sasien pakās vai saliec kartona kastēs, maisos
-nogādā KOLKAS PAMATSKOLĀ līdz 28.04.2020.

Info tel.: 29295068
Kolkas pamatskolas ekopadome