LlAA Talsu biznesa inkubatorā pieredzes stāsti uzņēmējdarbībā

 18.janvārī plkst. 15.00–17.00 LIAA Talsu biznesa inkubatorā, Kalna ielā 4, Talsos interesenti tiek aicināti uz nākamo pieredzes stāstu diskusiju «Lūst vai plīst», kur uzņēmējdarbībā pieredzējis runātājs caur saviem neveiksmes un veiksmes stāstiem parādīs pieredzes vērtību, iedvesmojot un iedrošinot nebaidīties attīstīt biznesa idejas, un doties uz priekšu, lai tur lūst vai plīst!

Šoreiz savā pieredzē dalīsies Jānis Kļaviņš — uzņēmējs, LIAA Valmieras biznesa inkubatora vadītājs un mārketinga profesionālis ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi reklāmā un mārketingā.

Pieteikties: ilze.ventina@liaa.gov.lv vai 62400904

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'LlAA Talsu biznesa inkubatorā pieredzes stāsti uzņēmējdarbībā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'LlAA Talsu biznesa inkubatorā pieredzes stāsti uzņēmējdarbībā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'LlAA Talsu biznesa inkubatorā pieredzes stāsti uzņēmējdarbībā' iekš Twitter

Informācija zvejniekiem

   Ventspils reģionālās vides pārvaldes Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori būs Kolkā otrdien, 2018. gada 2. janvārī plkst 10.00!

Tie, kuri iesniedza pašvaldībā pieteikumus uz zvejas rīkiem, varēs parakstīt zvejas tiesību nomas līgumus un protokolus.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Informācija zvejniekiem' iekš Twitter

Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!

  No 5. decembra līdz 22. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2018. gadam.
Iesnieguma veidlapu var saņemt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē vai
lejuplādēt »
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē vai Dundagas novada domē.
Tālruņi saziņai: 63220548, 29174294, epasts
parvalde.kolka@dundaga.lv

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2018. gadam!' iekš Twitter

Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!

  Ir apstiprināts novada pašvaldības projekta pieteikums «Jaunatnes politikas veidošana Dundagas novadā» Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam atklātajā projektu konkursā «Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana». Piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 1873,54 €.
Vairāk informācijas dundaga.lv »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!' iekš Twitter


Līdz 1.decembrim jāiesniedz pieprasījumi sporta aktivitāšu atbalstam 2018. gadā

  Dundagas novada pašvaldības Sporta komisija aicina līdz 1. decembrim iesniegt pieprasījumus finansiālā atbalsta saņemšanai sporta aktivitāšu realizēšanai Dundagas novadā 2018. gadā plānotajiem pasākumiem saskaņā ar 22.12.2011. «Dundagas novada domes sporta aktivitāšu finansiāla atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu»

Lejuplādēt Dundagas novada sporta aktivitāšu finansiāla atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas nolikumu »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Līdz 1.decembrim jāiesniedz pieprasījumi sporta aktivitāšu atbalstam 2018. gadā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Līdz 1.decembrim jāiesniedz pieprasījumi sporta aktivitāšu atbalstam 2018. gadā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Līdz 1.decembrim jāiesniedz pieprasījumi sporta aktivitāšu atbalstam 2018. gadā' iekš Twitter