Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2021. gadam!

  No 19.novembra līdz 20. decembrim var pieteikties uz zvejas rīkiem 2021. gadam.
Lejuplādēt iesnieguma veidlapu >>
Aizpildītos iesniegumus var iesniegt Kolkas pagasta pārvaldē, Dundagas novada domē, pa pastu uz adresi "Brigas" Kolka LV-3275 vai nosūtot elektroniski uz epastu parvalde.kolka@dundaga.lv

Tālruņi saziņai: 63220551, 29174294.

Lūdzam maksimāli izmantot iespēju iesniegumus iesniegt elektroniski vai nosūtot pa pastu!
 

 

Privātpersonām iesniegumam jāpievieno arī zvejas laivas dokumenti.

Vienošanās par bezatlīdzības laivas patapinājumu veidlapa >> 

Informācijai- piekrastes zveju reglamentējošie normatīvie akti:

MK noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos

MK noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību


 

Glāb kokus!

PAR SPĪTI VISAM, – PAPĪRI KRĀJAS UN KRĀJAS?
1 tonna makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus, kurus nocirstu celulozes iegūšanai.
Kas jādara?
-vāc makulatūru (papīrs, kartons, avīzes, vecas grāmatas, žurnāli, bukleti u.c.)
-sasien pakās vai saliec kartona kastēs, maisos
-nogādā KOLKAS PAMATSKOLĀ līdz 28.04.2020.

Info tel.: 29295068
Kolkas pamatskolas ekopadome