SlA Kolkas ūdens informē: tiek mainītas asenizācijas pakalpojumu cenas!

 Ar 2017. gada 1. aprīli tiek mainītas asenizācijas pakalpojumu cenas:

Fiziskām personām par vienu asenizācijas pakalpojuma reizi:

*ar notekūdeņu krājtvertņu tilpumu līdz 2 m³ — 17,29 € (ar PVN)
*ar notekūdeņu krājtvertņu tilpumu virs 2 m³ — 24,42 € (ar PVN)

Juridiskām personām, kā arī ārpus Kolkas ciema robežām asenizācijas pakalpojuma cena tiek noteikta pēc stundu tarifa likmes 34,44 € stundā (ar PVN)

Asenizācijas pakalpojumi tiek sniegti katru piektdienu, iepriekš piesakoties personīgi SlA „Kolkas Ūdens” birojā vai pa tālruni: 29155184 vai 29793759.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'SlA Kolkas ūdens informē: tiek mainītas asenizācijas pakalpojumu cenas!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'SlA Kolkas ūdens informē: tiek mainītas asenizācijas pakalpojumu cenas!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'SlA Kolkas ūdens informē: tiek mainītas asenizācijas pakalpojumu cenas!' iekš Twitter

22.martā plkst 11.00 Rojas novada domē sanāksme par sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem

 Lai veicinātu turpmāku cilvēka un roņu līdzāspastāvēšanu, ir svarīgi izstrādāt Latvijas roņu aizsardzības un apsaimniekošanas plānu. Tas būs roņu un zvejniecības ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiks iekļauti risinājumi roņu sugu aizsardzības turpmākai nodrošināšanai, kā arī praktiski risinājumi, kas ļaus mazināt vai novērst konfliktsituācijas roņu radīto zaudējumu dēļ. 

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā bezpeļņas organizācija «Pro Mare» ir uzsākusi sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem Latvijas ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas līcī. 

Sanāksmes tēmas- roņu populāciju stāvoklis Baltijas jūrā un Rīgas līcī; līdzšinējie pētījumi par roņu ietekmi uz zvejniecību Baltijas jūrā un Latvijas piekrastē; Latvijas ziemeļu kaimiņvalstu pieredze līdzīgu problēmu risināšanā un roņu aizsardzības plāna izstrādē.

Sanāksmju laikā tiks uzklausīti interešu grupu viedokļi, priekšlikumi un argumenti.

Pieteikties, sūtot e-pastu uz lilita.viksna@gmail.com vai zvanot pa tālruni 26598914.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '22.martā plkst 11.00 Rojas novada domē sanāksme par sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '22.martā plkst 11.00 Rojas novada domē sanāksme par sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '22.martā plkst 11.00 Rojas novada domē sanāksme par sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem' iekš Twitter