Kontakti

 • Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs
Juris Orinskis
tālruņi: 63220548, 29410421,
e-pasts: juris.orinskis@talsi.lv

 • Kolkas pagasta pārvaldes grāmatvede
Eva Frišenfelde
tālruņi: 63220551 26324975
epasts:  eva.frisenfelde@talsi.lv

 • Kolkas pagasta pārvaldes lietvede
Nora Kalmane
tālrunis: 25480399
epasts:  nora.kalmane@talsi.lv

 • Kolkas saimnieciskā dienesta vadītājs
Ilmārs Gleglu
tālrunis: 29458652

 • Talsu novada bāriņtiesas locekle

Daina Dēvita
tālrunis: 29464059
e-pats: daina.devita@talsi.lv
pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta Kolkas pagasta pārvaldē otrdienās pl. 9.00–13.00.


 • Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

Daiga Muceniece
tālrunis: 29149134
e-pasts:  
daiga.muceniece@talsi.lv ​

Dzimtsaraksta pakalpojumi ir pieejami:
Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā, LV-3270

Otrdien 8.00—12.00 un 13.00—18.00
Trešdien 8.00—12.00 un 13.00—17.00
Ceturtdien 8.00—12.00 un 13.00—17.00
Piektdien 8.00—12.00


 • Kolkas pamatskolas direktore
Antra Laukšteine
tālruņi: 63220576, 26317511
epasts:  antra.lauksteine@talsi.lv

 • Pirmskolas izglītības iestādes «Rūķītis» 
tālrunis: 63220579
epasts:  piirukitis@inbox.lv

 • Kolkas tautas nama vadītāja
Ilona Onzule
tālruņi: 29420750
epasts:  ilona.onzule@talsi.lv

 • Kolkas Lībiešu saieta nama vadītāja pienākumu izpildītāja
Iveta Bekmane
tālruņi: 29402093
epasts:  iveta.bekmane@talsi.lv

 • Kolkas bibliotēkas vadītāja
Olita Kalna
tālrunis: 63276476
epasts:  olitakolka@inbox.lv

 • Mazirbes bibliotēkas vadītāja
Sniedze Švāģere
tālrunis: 28656760
epasts:  mazirbe_bibl@inbox.lv

 • SIA Kolkas ūdens valdes loceklis ​​(dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Kolkas pagastā)
Ivo Bordjugs
tālrunis: 29793759
epasts:  kolkasudens@inbox.lv

 

Nosūtīt ziņu Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam:

 

Šeit Jūs varat uzdot jautājumus par Kolkas pagasta pārvaldes darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un citām aktuālām saimnieciskām un administratīvām lietām. Iespēju robežās pārvaldes darbinieki sniegs atbildes uz jūsu jautājumiem.