15. augustā Dundagas Mazās skolas stadionā ikgadējie novada sporta svētki

Aicinām veidot komandas un aktīvi piedalīties visus novada iedzīvotājus, uzņēmumus, biedrības, domubiedrus, radus, ģimenes, draugus un kopā aizvadīt šo dienu aktīvi, produktīvi, veselīgi, sportiskā garā un baudot kopā būšanu!

Svētku atklāšana plkst. 10.00. Šogad priecēs tradicionālie sporta veidi, kā arī kas vēl jauns un pavisam nebijis lieliem un maziem. Būs jāpielieto spēks, jākustina smadzenes, jābūt veiklam, attapīgam, ātram. Galvenais ir piedalīties!

Apbalvošana plkst. 18.00, kad noskaidrosim saliedētāko, atraktīvāko, izveicīgāko, attapīgāko un galu galā arī sportiskāko komandu Dundagas novadā.

Pieteikties līdz 14. augustam pie sporta organizatores Andželas (27564484).

Atsāksim sen aizmirstas tradīcijas un padarīsim 2020. gada sporta svētkus īpašus!

Lejuplādēt sacensību nolikumu »

Lejuplādēt programmu »


Par ierobežojošiem pasākumiem ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību Dundagas novadā

13.maijā Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts ir izdevis rīkojumu Nr. DD-4–2.3/20/54, saskaņā ar kuru turpmāk tiks organizēts darbs Dundagas novadā:

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendācijas, nolūkā novērst Covid-19 infekcijas izplatīšanos Dundagas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība),

 NOSAKU:

Laika periodā no 12.05.2020. līdz 09.06.2020.:

 1. Atcelt un aizliegt visus pašvaldības iestāžu/struktūrvienību organizētos pasākumus, sporta sacensības, un citus pasākumus pašvaldības telpās, kur pašvaldība ir iznomātājs.
 2. Pašvaldību iestādēm/struktūrvienībām pēc iespējas vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus risināt attālināti, un tikai galējas nepieciešamības gadījumā pieņemt klientus iestādēs klātienē;
 3. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem no 2020. gada 13. marta ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu; Ar 12.05.2020. nodrošināt obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu skolai klātienē vai attālināti, ja bērns turpina neapmeklēt izglītības iestādi.
 4. Neaprēķināt audzēkņu vecākiem līdzfinansējuma maksu pašvaldības izglītības iestādē, kura īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas;
 5. Neorganizēt visu veidu izglītības procesu klātienes formā izglītības iestādēs un ārpus tām, tai skaitā visu kultūrizglītības un interešu izglītības programmu mācību procesu, sporta norises slēgtās vietās telpās un bērnu nometņu darbību (izņemot sporta profesionālās ievirzes treniņu, sacensību norisi, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus — epidemioloģiskās drošības un distancēšanās pasākumus).
 6. Neorganizēt pašvaldības amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus;
 7. Dundagas novada bibliotēkās darbu organizēt bezkontaktu režīmā.;
 8. Nodrošināt bezskaidras naudas pārskaitījumus, līdz minimumam samazinot skaidras naudas darījumus; Ar 12.05.2020. nodrošināt klientu apkalpošanu pašvaldības kasē klātienē  Pils ielā 5–1, neieejot pašvaldības telpās.
 9. Tūrisma informācijas centri Dundagā un Kolkā darbu turpina esošā režīmā, nodrošinot informācijas pieejamību (izsniegšanu) pēc pieprasījuma – bukleti, kartes u.c.
 10. Dundagas novada pašvaldību iestāžu/struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītājiem:
 • koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai iestādē;
 • atcelt visus plānotos darbinieku, izglītojamo braucienus un komandējumus uz infekcijas skartajām teritorijām;
 • ierobežot visus plānotos darbinieku darba braucienus Latvijas teritorijā;
 • sekot līdz informācijai un ieteikumiem iedzīvotājiem un profesionāļiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu SPKC tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” (www.spkc.gov.lv);
 • nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo informāciju par darbu ārkārtējās situācijas apstākļos;
 • nodrošināt aizsardzības līdzekļu iegādi, kā arī savlaicīgi papildināt nepieciešamos apjomus iestādē;

Rīkojuma izpildes kontroli uzdodu izpilddirektorei/izpilddirektores p.i.;
Rīkojums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.