Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem:

 • prot latviešu valodu;
 • augstākā izglītība;
 • pieredze Eiropas Savienības fondu projektu vadīšanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbību;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • analītiska domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas;
 • teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi izmantot informāciju un komunicēt.

Pieteikties līdz 2017. gada 3. jūlijam, iesniedzot prasītos dokumentus ar norādi «Pieteikums konkursam uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu»  personīgi Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas kancelejā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā vai e-pastā: vakances@dundaga.lv.

Ja dokumentus iesniedz e-pastā, tad oriģināli vai apliecinātas kopijas jāiesniedz vai jāuzrāda darba intervijā.


Jāieniedz šādi dokumenti:

 • motivēts pieteikums, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām;
 • pretendenta darba dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam;
 • augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Lejuplādēt konkursa nolikumu »

E-pasta adrese uzziņām: dome@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

 

 

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. Termiņš pagarināts līdz 19.12.2016!

Novecojis!

17.11.2016

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu un aicina pieteikties vakantam sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatam.

Ziņa atjaunota: dokumentu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 19.12.2016!

Prasības pretendentiem:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • prot latviešu valodu;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sabiedrisko attiecību vai komunikāciju jomā;
 • vismaz 1 gada pieredze sabiedrisko attiecību jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas.

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pretendentu atlases kārtību skatīt konkursa nolikumā » 

Ar Sabiedrisko attiecību nodaļas uzdevumiem un funkcijām var iepazīties struktūrvienības reglamentā »

Dalība konkursā jāpiesaka līdz 19.12.2016.


E-pasta adrese uzziņām: vakances@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

 

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā struktūrvienības vadītāju Pašvaldības policijā

Novecojis!

09.09.2016

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnēs);
 • vismaz 2 gadu profesionāla pieredze darbā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesību sargājošajās institūcijās;
 • atbilstība likuma Par policiju 21. panta prasībām;
 • augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme strādāt komandā;
 • vēlams zināt vismaz vienu svešvalodu sarunvalodas līmenī;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standart programmas);
 • autovadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

interesantu un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

 

CV un motivācijas vēstuli iesniegt Dundagas novada pašvaldības kancelejā Pils ielā 5–1, Dundagā, līdz 2016. gada 20. septembrim.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā izpilddirektora vietnieku

Novecojis!

31.05.2016

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu. Izpilddirektora vietnieks pilda arī Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja vietnieka pienākumus.

 Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • prast latviešu valodu;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītību ekonomikas, vadības, tiesību zinātņu jomā uzskatīs par priekšrocību);
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (vadīta iestāde vai uzņēmums, kurā nepārtraukti nodarbināti vismaz 3 darbinieki) un ir vismaz 1 gada darba pieredze budžeta iestādē;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem un budžeta plānošanu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas uzskatīs par priekšrocību.

Pretendentu atlase notiks saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 26. maija sēdē apstiprināto  nolikumu «Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu nolikums»

Pieteikties  līdz 10. VI.

Par iesniedzamajiem dokumentiem skatīt konkursa nolikumā »

E-pasta adrese uzziņām: vakances@dundaga.lv

Tālrunis uzziņām: 63237849

Aicina darbā sporta organizatoru

Novecojis!

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā sporta darba organizatoru uz nepilnu darba laiku.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un pieredze:

 • vēlama sporta vai pedagoģiskā izglītība (var būt pēdējo kursu students);
 • pieredze sporta pasākumu organizēšanā.

 

 Prasības pretendentam:

 • spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;
 • prasme darbā ar biroja tehniku;
 • labas valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vismaz viena svešvaloda saziņas līmenī.

 

 Amata pienākumi:

 • plānot un organizēt sporta pasākumus Dundagas novadā;
 • saglabāt un veidot sporta tradīciju pēctecību Dundagas novadā;
 • veicināt sabiedrības iesaistīšanos sporta aktivitātēs;
 • sastādīt sporta aktivitāšu gada plānu un sagatavot atskaites par plāna izpildi;
 • sniegt informāciju par Dundagas novada sporta pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem Sabiedrisko attiecību nodaļai;
 • piesaistīt un izmantot ES struktūrfondu vai citu fondu finansējumu uzticēto funkciju nodrošināšanai.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta CV;
 • izglītības dokumentu kopija.

Pieteikumus iesniegt līdz 5. maijam personīgi Dundagas novada pašvaldības administrācijā, pa pastu vai elektroniski: vakances@dundaga.lv


Adrese:  Dundagas novada pašvaldība, Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV– 3270.

Uzziņas pa tālruni 63237850

Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāju

Novecojis!

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Sociālā dienesta vadītāja vakancei.

Amata pildīšanai vajadzīgā izglītība un pieredze:

otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība  sociālajā darbā vai vadībā;
vismaz 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā amatā, kas saistīts ar sociālo darbu.

Prasības pretendentam:

 • spēja  plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt iestādes darbību tās mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei;
 • sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
 • prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas sfērā;
 • prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • prasme darbā ar biroja tehniku standarta programmatūru;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Amata pienākumi:

 • nodrošināt Dundagas novada pašvaldības  sociālā dienesta darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo uzlabošanai;
 • sagatavot iestādes budžetu, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • nodrošināt laicīgu un kvalitatīvu  pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu.

 

Pieteikumus iesniegt līdz 28. aprīlim Dundagas novada pašvaldības administrācijā  vai pa pastu.
Adrese:  Dundagas novada pašvaldība, Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV– 3270.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • pretendenta CV;
 • izglītības dokumentu kopija.

 

Uzziņas pa tālruni 63237851