Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru' iekš Twitter

Galvenie pienākumi:

 • Organizēt un nodrošināt pašvaldības darbu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem;
 • Organizēt un kontrolēt valsts pārvaldes institūciju un domes noteikto uzdevumu izpildi;
 • Nodrošināt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
 • Vadīt pašvaldības administrācijas darbu, tas ir projektu koordinēšanu, personāla piesaisti un attīstību, tehnoloģiju izmantošanu, finanšu vadību, dokumentu vadību un ar iedzīvotāju interesēm saistīto jautājumu risināšanu;
 • Domes noteiktajā kārtībā rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, administrēt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 • Kontrolēt un sniegt domei priekšlikumus par pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Vērtējamās prasības pretendentam:

 • Izglītība;
 • Pieredze vadītāja amatā;
 • Pieredze pašvaldības darbā;
 • Latviešu valodas prasmes;
 • Svešvalodas prasmes;
 • Papildus apmācības, kvalifikācijas;
 • Rekomendācijas;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība.

CV un motivācijas vēstuli var iesniegt:

 • pa e-pastu: vakances@dundaga.lv;
 • personīgi vai sūtot pa pastu  Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Ziņas par darba vietu:

 • darba laiks — 40 stundas nedēļā;
 • darba līgums — uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku.

Pieteikšanās termiņš 21.03.2018.

Piezīme: atbilstošākie pretendenti divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldības iestāde «Kultūras pils» aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā Kubalu skolā-muzejā.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt muzeja krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un saglabāšanu;
 • ievadīt muzeja datus Nacionālā muzeju krājumu kopkatalogā;
 • veidot ekspozīcijas un izstādes muzejā;
 • vadīt ekskursijas muzejā un vadīt darbu ar apmeklētājiem, tiem iepazīstoties ar muzeja krājumu;
 • izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskas programmas;
 • organizēt un vadīt muzeja izglītojošos pasākumus;
 • uzturēt sadarbību ar muzeja mērķauditorijas pārstāvjiem, gatavot rakstus publikācijām muzeja mājas lapā, rakstu krājumos un citos izdevumos.

Zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs vai kultūras menedžmentā, vai pedagoģiskā izglītība atbilstoši muzeja darbībai,
 • valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • pamatzināšanas darbā ar datoru (MS Office);
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā, gatavot un sniegt prezentācijas;
 • labas saskarsmes prasmes ar dažāda vecuma cilvēkiem;
 • spēja strādāt komandā, patstāvīgi organizējot savu darbu;
 • zināšanas par Latvijas vēsturi, etnogrāfiju un tradicionālo kultūru.

Piedāvājam:

 • iespēju radoši izpausties;
 • izaugsmes iespējas.


Izglītības līmenis:  akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
Atalgojums: no  714 € (pirms nodokļu nomaksas).
Slodzes tips:  viena vesela slodze.
Darba uzsākšana:  vienojoties (ne vēlāk kā 03.04.2018).
Atrašanās vieta:   Sausteres ciems, Dundagas pagasts.
Adrese:   Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270.
Amats:   vecākais speciālists.
Darba veids:   darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Darba piedāvājuma termiņš: 2018. gada 23. marts
Pieteikšanās veids:   CV un motivācijas vēstuli līdz 2018. gada 23. martam sūtīt uz e-pastu: kubalmuz@dundaga.lv.
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 90009115209 (Dundagas novada pašvaldība).

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam.

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • vadīt objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbu;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumu nr. 499 «Noteikumi par būvinspektoriem» prasībām:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • būvspeciālista sertifikāts;
 • pieredze arhitektūras vai būvniecības jomā;
 • amata kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 • zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru, biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; 
 • iespējams izskatīt  nepilna darba laika iespēju vai darbu amatu savienošanas kārtībā, ciktāl to pieļauj spēkā esošais būvniecības regulējums.

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Būvinspektora vakance» sūtīt Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270  vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv līdz 2017. gada 11. decembrim.


Uzziņas pa tālruni: 63237850; e-pasts: vakances@dundaga.lv

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju. Termiņš pagarināts līdz 19.12.2016!

Novecojis!

17.11.2016

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu un aicina pieteikties vakantam sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja amatam.

Ziņa atjaunota: dokumentu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 19.12.2016!

Prasības pretendentiem:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • prot latviešu valodu;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sabiedrisko attiecību vai komunikāciju jomā;
 • vismaz 1 gada pieredze sabiedrisko attiecību jomā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas.

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un pretendentu atlases kārtību skatīt konkursa nolikumā » 

Ar Sabiedrisko attiecību nodaļas uzdevumiem un funkcijām var iepazīties struktūrvienības reglamentā »

Dalība konkursā jāpiesaka līdz 19.12.2016.


E-pasta adrese uzziņām: vakances@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

 

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā struktūrvienības vadītāju Pašvaldības policijā

Novecojis!

09.09.2016

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnēs);
 • vismaz 2 gadu profesionāla pieredze darbā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā vai tiesību sargājošajās institūcijās;
 • atbilstība likuma Par policiju 21. panta prasībām;
 • augsta atbildības izjūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme strādāt komandā;
 • vēlams zināt vismaz vienu svešvalodu sarunvalodas līmenī;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office standart programmas);
 • autovadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

interesantu un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

 

CV un motivācijas vēstuli iesniegt Dundagas novada pašvaldības kancelejā Pils ielā 5–1, Dundagā, līdz 2016. gada 20. septembrim.

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā izpilddirektora vietnieku

Novecojis!

31.05.2016

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu. Izpilddirektora vietnieks pilda arī Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja vietnieka pienākumus.

 Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • prast latviešu valodu;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītību ekonomikas, vadības, tiesību zinātņu jomā uzskatīs par priekšrocību);
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (vadīta iestāde vai uzņēmums, kurā nepārtraukti nodarbināti vismaz 3 darbinieki) un ir vismaz 1 gada darba pieredze budžeta iestādē;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem un budžeta plānošanu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas uzskatīs par priekšrocību.

Pretendentu atlase notiks saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 26. maija sēdē apstiprināto  nolikumu «Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu nolikums»

Pieteikties  līdz 10. VI.

Par iesniedzamajiem dokumentiem skatīt konkursa nolikumā »

E-pasta adrese uzziņām: vakances@dundaga.lv

Tālrunis uzziņām: 63237849