Darba laiks

Kolkas pagasta pārvaldes darba laiks:

Pirmdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Otrdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Ceturtdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Piektdiena8.00–12.00, 13.00–17.00

Pārvaldes darba laikā iedzīvotāji var:

  • iesniegt Dundagas novada pašvaldībai adresētus iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un saņemt atbildes uz tiem;
  • saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības darbību;
  • saņemt nepieciešamās izziņas;
  • iepazīties ar novada domes lēmumiem;
  • deklarēt dzīvesvietu;
  • saņemt Dundagas novada informatīvo izdevumu Dundadznieks.

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakot, Kolkas pagasta pārvaldē ir saņemami novada bāriņtiesas, sociālā dienesta, pašvaldības policista pakalpojumi.


Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības nolikuma 95. punktu:

«Domes priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus Dundagas ciemā vismaz reizi nedēļā un Kolkas ciemā vismaz reizi divās nedēļās. Apmeklētāji tiek pieņemti vismaz divas stundas.

Pašvaldības izpilddirektors un pašvaldības izpilddirektora vietnieks pieņem apmeklētājus Dundagas ciemā vismaz divas reizes mēnesī un Kolkas ciemā vismaz reizi mēnesī. Apmeklētāji tiek pieņemti vismaz divas stundas.

Domes deputāti pieņem apmeklētājus Dundagas ciemā un Kolkas ciemā vismaz reizi divos mēnešos. Apmeklētāji tiek pieņemti vismaz divas stundas.

Informāciju par apmeklētāju pieņemšanas datumu un laiku amatpersona iesniedz Centrālajā administrācijā vismaz divas nedēļas iepriekš. Centrālā administrācija nodrošina savlaicīgu minētās informācijas publicēšanu pašvaldības interneta vietnē.«


Dundagas novada domes izpilddirektore

apmeklētāju pieņemšanas laiki Dundagā un Kolkā norādīti dundaga.lv »


Dundagas novada domes priekšsēdētājs

 apmeklētāju pieņemšanas laiki Dundagā un Kolkā norādīti dundaga.lv »

Dundagas novada domes deputātu

 apmeklētāju pieņemšanas laiki Dundagā un Kolkā norādīti dundaga.lv »


 

Sociālā dienesta vadītājs

 pieņem apmeklētājus Kolkā katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 14.00 līdz 15.30.

Sociālā darbiniece

 pieņem apmeklētājus Kolkā ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00.


 Kolkas pagasta pārvaldes kases darba laiks:

Pirmdiena8.00–12.00
Otrdiena8.00–12.00
Ceturtdiena13.00–16.00

Kases darba laikā var:

  • norēķināties par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
  • samaksāt nodokļus par nekustamo īpašumu un pašvaldības nodevas;

Tālrunis uzziņām: 63220551


 Kolkas pagasta bibliotēkas darba laiks:

Pirmdienaslēgts
Otrdiena11.00–19.00
Trešdiena11.00–19.00
Ceturtdiena13.00–19.00
Piektdiena11.00–19.00
Sestdiena9.00–14.00
Svētdienaslēgts

Tālruņi: 63276476, 26424076


Nosūtīt ziņu Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam:

Šeit Jūs varat uzdot jautājumus par Kolkas pagasta pārvaldes darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un citām aktuālām saimnieciskām un administratīvām lietām. Iespēju robežās pārvaldes darbinieki sniegs atbildes uz jūsu jautājumiem.