Darba laiks

Kolkas pagasta pārvaldes darba laiks:

Pirmdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Otrdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Ceturtdiena8.00–12.00, 13.00–17.00
Piektdiena8.00–12.00, 13.00–17.00

Pārvaldes darba laikā iedzīvotāji var:

  • iesniegt Dundagas novada pašvaldībai adresētus iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un saņemt atbildes uz tiem;
  • saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības darbību;
  • saņemt nepieciešamās izziņas;
  • iepazīties ar novada domes lēmumiem;
  • deklarēt dzīvesvietu;
  • saņemt Dundagas novada informatīvo izdevumu Dundadznieks.

Nepieciešamības gadījumā, iepriekš piesakot, Kolkas pagasta pārvaldē ir saņemami novada bāriņtiesas, sociālā dienesta, pašvaldības policista pakalpojumi.


Dundagas novada domes izpilddirektore

Janita Vanda Valtere pieņems apmeklētājus Kolkā pagasta pārvaldes ēkā «Brigas» 2019. gada 30. jūlijā no plkst 9.00 līdz 11.00 


Dundagas novada domes priekšsēdētājs

 pieņem apmeklētājus Dundagā katru pirmdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 un Kolkā katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 11.00 līdz 13.00.


Sociālā dienesta vadītāja

 pieņem apmeklētājus Kolkā katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 14.00 līdz 15.30.

Sociālā darbiniece

 pieņem apmeklētājus Kolkā ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00.


 Kolkas pagasta pārvaldes kases darba laiks:

Pirmdiena8.00–12.00
Otrdiena8.00–12.00
Ceturtdiena13.00–16.00

Kases darba laikā var:

  • norēķināties par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
  • samaksāt nodokļus par nekustamo īpašumu un pašvaldības nodevas;

Tālrunis uzziņām: 63220551


 Kolkas pagasta bibliotēkas darba laiks:

Pirmdienaslēgts
Otrdiena11.00–19.00
Trešdiena11.00–19.00
Ceturtdiena13.00–19.00
Piektdiena11.00–19.00
Sestdiena9.00–14.00
Svētdienaslēgts

Tālruņi: 63276476, 26424076


Nosūtīt ziņu Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam:

Šeit Jūs varat uzdot jautājumus par Kolkas pagasta pārvaldes darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un citām aktuālām saimnieciskām un administratīvām lietām. Iespēju robežās pārvaldes darbinieki sniegs atbildes uz jūsu jautājumiem.