Kolkas pamatskola aicina mācīties!

Gribi  mācīties "spicākajā" Latvijas skolā pie divām jūrām? 

Braukt ekskursijās, iet pārgājienos, mācīties slidot, peldēt? Mēs gaidām Tevi Kolkas pamatskolā!

Uz tikšanos 1.septembrī!


Kolkas pamatskolā – individuāla pieeja katram bērnam:

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Vispārējā pamatizglītības programma 1.-9.klasei;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Daudzveidīga interešu izglītība – runas, sporta, deju, vizuālās mākslas;
  • pulciņi, vides pulciņš un mūzikas ritma pulciņš, Jaunsardze;
  • Pagarinātās dienas grupa, internāts bērniem no 3 gadiem. 

Kontakttālrunis 26317511.
 


Glāb kokus!

PAR SPĪTI VISAM, – PAPĪRI KRĀJAS UN KRĀJAS?
1 tonna makulatūras ļauj saglabāt 14 kokus, kurus nocirstu celulozes iegūšanai.
Kas jādara?
-vāc makulatūru (papīrs, kartons, avīzes, vecas grāmatas, žurnāli, bukleti u.c.)
-sasien pakās vai saliec kartona kastēs, maisos
-nogādā KOLKAS PAMATSKOLĀ līdz 28.04.2020.

Info tel.: 29295068
Kolkas pamatskolas ekopadome


Pateicība Kolkas pamatskolas 2019. gada absolventēm

Kolkas pamatskola izsaka pateicību 2019.gada absolventēm Evelīnai Luīzei Feldentālei, Ievai Langzamai, meiteņu ģimenēm un skolotājiem par augsto sniegumu pamatskolas eksāmenu rezultātos. Paldies Dundagas novada pašvaldībai un Kolkas pagasta pārvaldei par atbalstu nodrošinot kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības pieejamību Kolkā, Kolkas pamatskolā!


[bookmarks options="default=off&draugiem=on&facebook=on&twitter=on" style="padding-left: 2px; padding-right: 2px; padding-top: 5px"]