Inteliģence un kultūra ir nācijas veidošanas pamats

23. aprīlī Kolkas Lībiešu saieta namā tika svinīgi atklāta multimediāla izstāde «Tautasdziesmu teicējas. 1991», kas turpina savu ceļu Latvijā. Izstādes saturā ir režisores Daces Micānes-Zālītes un video operatora Viestura Graždanoviča veidotas astoņas folkloras ekspedīcijas filmas un fotomākslinieka Jāņa Deinata tautasdziesmu teicēju fotoportreti no «Atmodas» laikiem. Par izstādes ​sasaisti ar tautas atmodas periodu un par jaunajām filmām («Lībiešu Krastiņš. Sīkrags. Irma Cērbaha un Frīda Žagare», «Helmī Stalte –—līvu vēja balss») vairāk stāsta Dace Micāne-Zālīte un Helmī Stalta. Kā atmodās latviešu tauta pēc padomijas garajiem okupācijas gadiem, kas bija tas spēks cilvēkos, kur radās garīgā sasaiste ar senču mantojumu — tāds bija izstādes vadmotīvs Kolkā. Jāpiebilst, ka Staltu ģimene bija Latvijā viena no pirmajām, kura, riskējot ar savu drošību, pirmā pacēla Latvijas brīvvalsts karogus pirms atmodas folkloras festivālos, pirmajā lielajā tautas manifestācijā Mežaparkā un citos atmodas laika pasākumos, kad par šādu rīcību draudēja reālas represijas. Šīs ģimenes gara spēks un uzdrīkstēšanās iedvesmoja tautu. Par tā laika izjūtām un notikumiem izstādes atklāšanā dalījās pati Helmī Stalte. 

Juris Orinskis,
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs
27.04.2022. |

Komentēt nav lemts