2022. gads dzimtsarakstu nodaļā

Tuvojas gada nogale, klāt gadu mija, kad mēs varam izvērtēt, kas sasniegts, padarīts un laiks plānot mērķus un darbus  nākamajam gadam. Jaunais gads jau klauvē pie durvīm ar jaunām cerībām un vēlmēm.

2022. gads ir bijis darbīgs arī Talsu novada dzimtsarakstu nodaļā Dundagā. Kolkas pagasta ģimenēs sevi pasaulei pieteikuši un ir reģistrēti 7 jaundzimušie: 5 meitenes (t.sk. dvīņu pāris) un 2 zēni, kuru deklarētā dzīves vieta ir Kolkas pagasts. Salīdzinājumam ar 2021.gadu bijušajā Dundagas novadā Kolkas pagastā tika reģistrēta 1 meitenes piedzimšana.

2022.gads daudzās Kolkas puses ģimenēs ir atnesis arī sēru ziņas. Šajā gadā Talsu novada dzimtsarakstu nodaļā ir izdarīti 14 un citā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vēl 1 ieraksts par Kolkā deklarētas personas aiziešanu viņsaulē. Kopā mirušas 15 personas. 2021.gadā tika reģistrētas 11 mirušas personas. Par citās dzimtsarakstu nodaļās veiktajiem ierakstiem 2021.gadā miršanas reģistrā Kolkā deklarētajām personām informācijas nav.

Bagāts ir šis gads bijis ar noslēgtajām laulībām. 2022.gadā savu iesniegumu laulību noslēgšanai man uzticēja 59 jaunlaulāto pāri. 2021.gadā bija 31 iesniegums laulību noslēgšanai. Šogad Dundagā ir noslēgtas arī 4 laulības bez īpaši svinīgas ceremonijas Dundagas pilī, bet pavisam vienkāršā gaisotnē dzimtsarakstu nodaļas telpās. Parasti šādi laulību noslēgt izvēlas pāri, kuri vēlas tikai sarakstīties un sakārtot kopdzīves juridisko pusi. Aicinu arī Kolkas pagasta iedzīvotājus pieņemt svarīgo lēmumu un noslēgt laulību un sakārtot kopdzīves dokumentus, it sevišķi, ja ģimenē ir bērni, ilgi dzīvo kopā un ved kopīgu saimniecību.  Laulības noslēgšana neuzliek kā pienākumu mainīt uzvārdu, lai mainītu personu apliecinošus dokumentus, ja personas to nevēlas. 

Likums pieļauj, ka laulību reģistrācija var notikt dažādās kāzu ceremoniju vietās arī ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai atbilstošus un piemērotus apstākļus. Jaunlaulātie arī izmanto šo iespēju. Šogad laulību noslēgšanas vietas ir bijušas visdažādākās: Dundagas pilī, privātas pirtiņās, lauku mājās un ziedošos dārzos un Kalnadārza saliņā Dundagā un citviet novadā: Kamparkalnā, Nurmuižas pilī, Ēvažu stāvkrastā, viesu mājās “Ūdensdzirnavas”, “Dunduriņi”, “Sendzirnavas”, “Jūras mājā” Kolkā, lībiešu mājā “Stūrīši — Branki” u.c. Izbraukuma laulību ceremonijās jaunlaulātajiem pašiem ir jādomā par vietas noformēšanu, fona mūziku, galdu u.c. Dundagas pilī par to gādā dzimtsarakstu nodaļa. Laulību noslēguši pāri no Dundagas, Jūrmalas, Rīgas, no Talsu, Tukuma, Kuldīgas, Ventspils, Valmieras un Ādažu u.c. novadiem.

Šobrīd strauji pildās jau 2023.gada kalendārs laulību noslēgšanai un iesnieguma rakstīšanu aicinu neatstāt uz pēdējo brīdi, jo var izrādīties, ka datums jau aizņemts. Laulību var noslēgt jebkurā dienā, izņemot svētdienas, ja vien šis datums nav jau aizņemts, un ne ātrāk kā pēc viena mēneša, kopš iesniegts iesniegums dzimtsarakstu nodaļā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā.

Ar vislabākajiem vēlējumiem Jaunajā gadā visiem: novēlu laimi un izdošanos, dzīvesprieku un labu veselību!

Lai Jaunajā gadā atliek laika būt vairāk kopā ar saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem apkārt!

Un ikdienas steigā atcerēties, ka nevajag censties būt svarīgiem, bet, ka svarīgāk par visu ir būt vajadzīgiem!

 

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja vietniece Daiga Muceniece
Dundagā.

29.12.2022. |

Komentēt nav lemts