Mūžībā devies tālbraucējs kapteinis, lībietis Visvaldis Feldmanis

1938. gada 9. aprīlis — 2017. gada 15. maijs

 

Pavisam negaidīti ilgi un grūti plaukstošais pavasaris aizsaucis Aizsaules dārzos lībieti Visvaldi Feldmani. Vīrišķīgi šarmanto un iznesīgo kapteini labi pazina ne tikai lībiešu sabiedrība un kolcenieki. Viņš bija biežs viesis populārajā TV raidījumā «Latvji, brauciet jūriņā», par viņu ne reizi vien stāstīts presē, uzņemtas videofilmas. Visvalža Kolkas mājas durvis vienmēr bija viesmīlīgi atvērtas kolēģiem, draugiem, žurnālistiem, paziņām. Kurš ir nogaršojis Visvalža kūpinātās zivis, tas tās nekad neaizmirsīs. Kā katram pieredzējušam jūrasbraucējam Visvaldim netrūka aizraujošu stāstu par piedzīvojumiem uz jūras. Likās, ka Visvaldis ir mūžīga vērtība…

Tālbraucējs kapteinis Visvaldis Feldmanis nācis no Saunaga lībiešiem. Ciema centrā atrodas Bubieri, kurus Visvaldis sauca par dzimtajām mājām. 30. gados Bubieros saimniekoja Eduards un Emīlija Bubieri. Viņu meita Elza apprecēja zvejnieku Kārli Feldmani. Ģimenē bija seši dēli. Vecākais dēls Visvaldis Bubieros piedzima 1938. gada 9. aprīlī.

Visvaldis Feldmanis pamatizglītību ieguva Mazirbes septiņgadīgajā skolā, bet pēc tam turpināja mācības Rīgas 31. vakara vidusskolā. 1957. gadā viņš ieguva tuvbraucēja stūrmaņa diplomu un sāka jūrnieka gaitas uz zvejas kuģa. 1961. gadā Visvaldis beidza Inženiertehnisko darbinieku kvalifikācijas celšanas institūta kuģu vadītāju nodaļu un saņēma tālbraucēja stūrmaņa diplomu.

Kursanta un vēlāk matroža praksei sekoja bocmaņa, tuvbraucēja stūrmaņa un kapteiņa palīga un kapteiņa, kā arī tālbraucēja stūrmaņa un kapteiņa palīga un kapteiņa amati. Visilgāk — no 1971.–1987. gadam — viņš bija refrižeratorkuģa «Tauisk» kapteiņdirektors. Tālbraucēja kapteiņa diplomu V. Feldmanis ieguva 1995. gadā.

No 1961. līdz 1963. gadam Visvaldis strādāja zvejnieku kolhozā «1. Maijs» Mērsragā, tad sekoja dienests Padomju armijā, bet no 1965. līdz pat 1993. gadam viņa darba un jūrniecības gaitas ritēja zvejnieku kolhozā «Selga» Lapmežciemā. No 1990. līdz 1993. gadam V. Feldmanis bija z/k «Selga» priekšsēdētājs. Pēc aiziešanas izdienas pensijā viņš atgriezās tēva mājās Saunagā, bet drīz vien saņēma priekšlikumu kļūt par Kolkas bākas pārvaldnieku. No 1993. gada 1. decembra Visvalža Feldmaņa dzīve bija saistīta ar Kolku. Bākas pārvaldnieka amatā viņš nostrādāja no 1993. gada līdz 2001. gadam. Pēc tam pensionētais kapteinis bija Rīgas brīvostas pārvaldes bāku daļas vecākais speciālists. Viņam un vēl sešiem darbiniekiem bija jāapkalpo 13 bākas, sešas bojas un divas navigācijas zīmes no Ainažiem līdz Miķeļtornim.

Vienā no pēdējām sarunām Visvaldis Feldmanis stāstīja: 

Esmu pensionārs, bet vēl nesen katru gadu piecus mēnešus strādāju. Aizvietoju to bāku uzraugus, kuri gāja atvaļinājumā. Bākas darbojās automātiski, bet tomēr tām bija jāseko līdzi. Kādu brīdi vadāju tūristus uz Kolkas bāku. Vedu apkārt bākai, augšā gan nevienu nelaidu. Brīvajā laikā mazliet pazvejoju. Man svarīga ir arī darbošanās Līvu savienībā. Regulāri piedalos Lībiešu svētkos Mazirbē. Diemžēl zinu tikai dažus lībiešu vārdus, jo tad, kad vecāmāte ar mammu sarunājās lībiski, mēs ar brāļiem aiz stūra mēdījāmies. Par to tagad kauns… 

Toties lībiešu karogu Lībiešu svētkos viņš allaž nesa ar īpašu cieņu, atbildību un godu. 

Lai lībiešu karogs, Visvalža Feldmaņa cēli nests, nu plīvo arī Aizsaulē…

 

Baiba Šuvcāne


Atvadīšanās 20. maijā plkst. 13.00 Liepu kapu kapličā Talsos.

Komentēt nav lemts