Kad ir labākais laiks kāzām?

Strauji tuvojas rudens un dabā nobriest rudens raža. Pēc sentēvu ierašām, rudeni latviešu tradīcijās uzskata par kāzu laiku. Taču šī gada vasaras mēneši jūnijs, jūlijs un augusts ir mainījuši ierasto stereotipu, ka kāzas jāsvin rudenī. Šī gada 8 mēnešos noslēgtajām 50 laulībām Dundagu un Dundagas pili par savas laulības noslēgšanas vietu bija izvēlējušies 36 pāri, bet pārējās 14 ir bijušas izbraukuma laulību ceremonijas Nurmuižas pilī, Ārlavas pagasta viesu namā “Dunduriņi”, Strazdes pagasta viesu namā Rezidence “Kurzeme” un Ūdensdzirnavas”, bet tie pāri, kuriem sirdī tuva jūra, laulības noslēdza Mazirbē un Kolkā, jūras tuvumā. 2021.gadā Dundagā kopā tika noslēgtas 29 laulības.

Kāzas ir ļoti skaists un brīnišķīgs notikums katra pāra dzīvē. Šim brīdim nav svarīgs jaunlaulāto vecums, viņu kopā pavadītais mīlestības laiks vai viesu daudzums kāzās. Ir brīnišķīgi, ka pāri, kuri dzīvo kopā nereģistrētās attiecībās jau ilgi, ir bērni, mazbērni un mazmazbērni, un beidzot nolemj sakārtot savas attiecības likumiski, ar laulības noslēgšanu. Oficiāli noslēgta laulība ir pāra tiesību juridiskā drošība. Kopdzīve bez laulības reģistrēšanas pēc būtības nozīmē to, ka partneri juridiski savā starpā ir sveši cilvēki. Ikdienā to mēdzam dēvēt «kopādzīvošanu» vai «vienas saimniecības vešanu» un tas negarantē pāra likumiskās garantijas.


Tā dabā iekārtots, ka neviens šajā pasaulē neesam mūžīgi… Ir daudz iemeslu, kas rada finansiālus zaudējumus un tiesisko nedrošību pārim, kas izvēlas dzīvot kopā, nereģistrējot savas attiecības: nav mantojuma tiesību uz nekustamo īpašumu; nav tiesību saņemt pārdzīvojušā laulātā pensijas daļu vai mantot uzkrāto 2. pensijas līmeni, nav tiesību bez otra vecāka reģistrēt bērna piedzimšanu bez kopīga paternitātes iesnieguma vai arī reģistrā izdara ierakstu tikai par māti; nav juridisku tiesību uz kopīgu mantu; nav tiesību uz nodokļu atmaksu un atvieglojumiem; nav atvieglojumu uz nodevām; nav tiesību saņemt informāciju no ārstniecības iestādēm par dzīvesbiedra (nelaulāta) ārstēšanās procesu…


Valsts nodeva laulību reģistrācijai ir 14 €, bet, savukārt, pašvaldības nodeva laulību reģistrācijai svinīgos apstākļos ir noteikta kā maksas pakalpojums 30 € vai 50 € (atkarīgs no viesu skaita), un 150 € par izbraukuma laulību ceremoniju. Ja laulības reģistrācija notiek dzimtsarakstu nodaļas kabinetā, tad jāmaksā tikai valsts nodeva 14 €. Līdz šī gada 31.decembrim maksas pakalpojums € 30, €50 un € 150 paliek nemainīgs (ja iesniegums saņemts šajā gadā). Par laulību noslēgšanu var vienoties jebkurā dienā, izņemot svētdienas, ja vien šis datums nav jau aizņemts, un ne ātrāk kā pēc viena mēneša, kopš iesniegts iesniegums dzimtsarakstu nodaļā, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Talsos, Lielā ielā 25, Dzimtsarakstu nodaļā ir prakse laulību reģistrāciju veikt piektdienas pēcpusdienās un sestdienā.


Vēlos iedrošināt pārus, kuri vēlas noslēgt laulību! Tas nav ne sarežģīti, ne kaut kā citādi apgrūtinoši vai laikietilpīgi… Šogad vēl priekšā īpaši skaisti datumi laulību noslēgšanai: 22.10.2022., arī 22.11.2022. un 22.12.2022., tādēļ aicinu pieteikties Dundagā, Pils ielā 5–1, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās, iepriekš vēlams zvanīt (29149134) par savu ierašanās laiku, jo kāzu laiks turpinās arī rudenī.

Kā jau katru gadu, arī šogad, aicinām tos pārus, kuri šogad svin savas laulības 50, 55, 60, 65, 70 utt. gadu kāzu jubilejas, pieteikties pabalsta saņemšanai! Pieteikties uz pabalstu var Talsu novada Sociālajā dienestā, līdzi ņemot laulības apliecību vai interesēties dzimtsarakstu nodaļā. Joprojām Dundagā var saņemt visus dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus: bērnu piedzimšanas reģistrēšana, iesniegumi laulību noslēgšanai un laulību ceremonijas, ieraksti miršanas reģistrā, kā arī izsniedz atkārtoti apliecības un izziņas no reģistriem, veic vārda, uzvārda un tautību maiņu utml.

«Cilvēkus kopā satur mīlestība un pienākums. Kad ir tie abi, tad nāk arī svētība.» (Anda Līce) Uz tikšanos!

Daiga Muceniece,

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece (Dundagā) Telefons: 29149134

06.09.2022. |

Komentēt nav lemts