2.decembrī plkst 16.00 Kolkas Lībiešu saieta namā Veļu vakars ar Julgī Stalti un «Skandiniekiem»

Līdzi ņemt mielastu veļiem un āra svecītes.

2. decembra pēcpusdienā, plkst. 16.00 folkloras draugu kopa “SKANDINIEKI” aicina tikties Kolkas Lībiešu saieta namā, Kolkā, uz Veļu vakaru, lai pieminētu mīļos, kas devušies mūžībā, un godinātu Veļus.


Latvijā kopš senseniem laikiem rudens atnāk ar Veļu laiku, ko ļaudis agrāk dēvējuši arī par Zemlikām, Dievainēm, Dvēseļu dienām, Ķauķu laiku, Iļģu laiku un vēl citādi. Veļu vakaram tiek izvēlēts kāds īpašs vakars, saposta māja, degta uguns, klāts galds, gatavoti gardi ēdieni, izteikta pateicība, dziedātas dziesmas, ietas rotaļas un dancoti danči, pieminēti senči un veiktas arī citas darbības. Īpašā rituālā rūpēts mielasts Veļiem, kas nests uz riju, klēti, pirti vai atstāts turpat istabā vai kādā sev mīļā vietā ārpus mājas pa nakti, ticot, ka tumsā Veļi nāks cienāties, tādējādi ar savu klātesamību un labvēlību nodrošinot svētību visai nākošā gada dzīvei.

Veļu vakara svinēšana joprojām ir dzīva tradīcija visā Latvijā. Oktobris kapsētās ir Svecīšu vakara mēnesis. Rudens tumšajā laikā daudzi no mums atceras un sev saprotamā veidā piemin savus tuvos, kas devušies mūžībā piedaloties Veļu laika tradīciju rituālos un cita veida pasākumos.

Tradīcijas mainās līdzi laikam, bet to būtība paliek nemainīga – būt pateicīgiem un vienotiem savas tautas dzīvesziņas izzināšanā.

Dziesmas, atmiņu stāsti, rotaļas, svecīšu gaismiņas, vārdos izteikta pateicība, kopā būšana ir svarīgas tradīcijas Veļu laikā, godājot aizgājušos tuviniekus un iepriekšējās paaudzes par viņu devumu mūsu dzīvēs.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents, līdzi ņemot āra sveces, ar ko īpašo vakaru padarīt gaišāku un mazu mielastu Veļu galdam.


Komentēt nav lemts