Valsts pakalpojumi tagad arī Rojā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Valsts pakalpojumi tagad arī Rojā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Valsts pakalpojumi tagad arī Rojā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Valsts pakalpojumi tagad arī Rojā – Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā' iekš Twitter

Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, iedzīvotājiem vairs nevajadzēs braukt uz Talsiem, Ventspili vai Kuldīgu. Tos varēs saņemt Rojas pašvaldībā. Tas kļuvis iespējams pateicoties Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojektam, kurā piedalās Rojas novada dome. 

Pilotprojektā, kas 2014. gada pirmajā pusgadā tiek īstenots Aucē, Rojā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, tiek apzinātas iestāžu iespējas un gatavība darboties vienuviet, sniedzot publiskos pakalpojumus. No janvāra Rojas pašvaldībā var saņemt vairākus Lauku atbalsta dienesta, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts vides dienesta un Valsts zemes dienesta pakalpojumus. Jāatzīmē, ka šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus līdzīgi kā iepriekš var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Rojas novada dome
Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads,  LV 3264
Tālr.: 63232050
E-pasts: roja@roja.lv

Darba laiks:
Pirmdien – Ceturtdien: 8:00 – 17:15 (pārtraukums 13:00 – 14:00)
Piektdien: 8:00 – 15:00 (bez pārtraukuma)


Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rojā jūs varat klātienē iesniegt un saņemt dokumentus, lai saņemtu kādu no zemāk minētajiem valsts sniegtajiem pakalpojumiem:

Lauku atbalsta dienesta (LADpakalpojums:

 • LAD tiešo maksājumu pieteikuma pieņemšana pašvaldībā.

 

Uzņēmumu reģistra (UR) pakalpojumi:

 1. Informācija par jauna komersanta reģistrāciju;
 2. Informācija par komersanta izmaiņu reģistrāciju;
 3. Informācija par komersanta likvidācijas reģistrāciju;

 

Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi:

 • Iesniegumu pieņemšana par:
 1.  Algas nodokļu grāmatiņu un to dublikātu izsniegšanu;
 2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;
 3. Aizpildītu Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) līgumu iesniegšana par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot EDS;
 4. Izziņu izsniegšanu nodokļu maksātājam (izziņa par kredītņēmēju ienākumiem);
 • Dokumentu izsniegšana, pamatojoties uz iepriekšminēto iesniegumu pamata;
 • Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana;
 • Atbalsta sniegšana darbam ar EDS /atbalsts e-pakalpojumu lietošanā.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi:

 • Apbedīšanas pabalsts;
 •  Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam;
 • Mirušā pakalpojuma saņēmēja nesaņemtā pakalpojuma izmaksa ģimenes loceklim;
 • Bērna piedzimšanas pabalsts;
 • Ģimenes valsts pabalsts un piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu;
 •  Vecāku pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta pārvietošanās;
 • Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Slimības pabalsts;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Datu par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gada 1. janvārim uzkrāšana;
 •  Atbalsts e-pakalpojumu lietošanā.

 

Valsts vides dienesta pakalpojumi:

Iesniegumu pieņemšana:

 • Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai;
 • Tehnisko noteikumu saņemšanai.

 

Valsts zemes dienesta pakalpojumi:

Iesniegumu pieņemšana un konsultēšana par šādiem pakalpojumiem:

 • Būvju vai telpu grupu kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • Tipveida informācijas teksta dati par Kadastra objektu;
 • Tipveida informācijas telpiskie dati par Kadastra objektu

Izmantosim iespēju iegūt valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus tuvāk savai dzīvesvietai!

Vairāk informācijas www.vvkac.lv »

 

Komentēt nav lemts