Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatu

18.06.2018

Amata kandidātam tiek izvirzītas šādas prasības:       

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē  vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumu Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»);
  • pieredze audzināšanas darbā;          
  • iemaņas darbā ar datoru (biroja programmatūra);
  • vēlama pieredze vadošā amatā, svešvalodu zināšanas.

Iesniegums, CV, motivācijas vēstule, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, jāiesniedz līdz 3 .jūlijam pulksten 12.00. 

Dokumentus var iesniegt elektroniski sūtot uz vakances@dundaga.lv , personīgi vai pa pastu Dundagas novada pašvaldībai  Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas novadā.

Tālrunis informācijai 63237515.

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Kolkas tautas nama telpu nomu' iekš Twitter

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma «Tautas nams», kadastra numurs 8862 007 0231, Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, kadastra apzīmējums 8862 007 0231 001, divu telpu — zāle nr. 4 ar platību 49,2 m² un palīgtelpa nr. 5 ar platību 15,1 m² —  nomas tiesību izsoli. 

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 7. jūnija plkst. 17.00 slēgtā aploksnē Dundagas novada pašvaldībā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29174294. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma».

Lejuplādēt nomas tiesību izsoles nolikumu »

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz brīvo Kolkas «mazdārziņu» zemes nomu' iekš Twitter

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5–1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5–1), Kolkas pagasta pārvaldē (Kolkā, «Brigās») vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv.

Par papildinformāciju par Kolkas pagasta nekustamiem īpašumiem, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294!

Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai

Lasīt tālāk »

Pieteikšanās novada dziedošo talantu koncertam

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās novada dziedošo talantu koncertam' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās novada dziedošo talantu koncertam' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Pieteikšanās novada dziedošo talantu koncertam' iekš Twitter

Tuvojas viens no gada iecienītākajiem pasākumiem — Novada dziedošo talantu koncerts. Šogad izdziedāsim skaistākās latviešu dziesmas, veltītas mūsu valsts simtgadei. Radīsim paši sev un mūsu klausītājiem patiesu svētvakaru. Raimonda Paula dziesma ar Imanta Ziedoņa vārdiem «Svētvakars» būs mūsu koncerta vadmotīvs.

Mīļie dziedātāji! Varat izvēlēties visdažādākā žanra un rakstura dziesmas, kas pašiem tuvas un mīļas, arī tās, kas jau izskanējušas mūsu koncertos! Uzrunājiet un iedrošiniet arī tos, kas labprāt gribētu piedalīties, bet nedaudz kautrējas. Veidosim svētkus kopā paši sev, citiem, mūsu novadam un Latvijai!

Ja nepieciešams, palīdzēsim ar dziesmas izvēli, muzikālo pavadījumu un režiju.

Koncerti plānoti 17. martā Kolkā un 7. aprīlī Dundagā.

Fonogrammu un pavadījumu veidošana prasa laikietilpīgu  darbu, tāpēc vēlams pieteikties laicīgi pie Inoras Sproģes,  tel. 26385604  vai Rutas Bērziņas, tel. 29141121.