Dundagas novada pašvaldība aicina darbā izpilddirektora vietnieku

Novecojis!

31.05.2016

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu. Izpilddirektora vietnieks pilda arī Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja vietnieka pienākumus.

 Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis;
 • prast latviešu valodu;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītību ekonomikas, vadības, tiesību zinātņu jomā uzskatīs par priekšrocību);
 • vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā amatā (vadīta iestāde vai uzņēmums, kurā nepārtraukti nodarbināti vismaz 3 darbinieki) un ir vismaz 1 gada darba pieredze budžeta iestādē;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem un budžeta plānošanu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas uzskatīs par priekšrocību.

Pretendentu atlase notiks saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 26. maija sēdē apstiprināto  nolikumu «Atklāta konkursa uz Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatu nolikums»

Pieteikties  līdz 10. VI.

Par iesniedzamajiem dokumentiem skatīt konkursa nolikumā »

E-pasta adrese uzziņām: vakances@dundaga.lv

Tālrunis uzziņām: 63237849

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru' iekš Twitter

Novecojis!

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam.

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • vadīt objektu ekspluatācijā pieņemšanas komisiju darbu;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Ministru kabineta noteikumu nr. 499 «Noteikumi par būvinspektoriem» prasībām:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 • būvspeciālista sertifikāts;
 • pieredze arhitektūras vai būvniecības jomā;
 • amata kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 • zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru, biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; 
 • iespējams izskatīt  nepilna darba laika iespēju vai darbu amatu savienošanas kārtībā, ciktāl to pieļauj spēkā esošais būvniecības regulējums.

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Būvinspektora vakance» sūtīt Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270  vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv līdz 2017. gada 11. decembrim.


Uzziņas pa tālruni: 63237850; e-pasts: vakances@dundaga.lv

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes vadītāju

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes vadītāju' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes vadītāju' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā Būvvaldes vadītāju' iekš Twitter

NOVECOJIS!

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties uz Dundagas novada Būvvaldes vadītāja amatu

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu novadā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • īstenot Būvniecības likumā un citos būvniecību regulējošos normatīvos aktos noteikto būvvaldes kompetenci;
 • plānot, organizēt un nodrošināt Būvvaldes darbu, atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi
 • Prasības pretendentiem:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā
 • normatīvo aktu pārzināšana teritorijas plānošanas, būvniecības, Būvvaldes darbības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • iemaņas darbā ar datoru biroja programmatūru un biroja tehniku;
 • augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

Pretendentus lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Būvvaldes vadītāja vakance» sūtīt Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5, Dundaga, LV-3270 vai uz e-pastu vakances@dundaga.lv līdz 2017. gada 1. novembrim.

Uzziņas pa tālruni: 63237850

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā būvinspektoru (atkārtots sludinājums)

Novecojis!

30.08.2018

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam.

Galvenie darba pienākumi:

 • kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Lasīt tālāk »

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Dundagas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju' iekš Twitter

NOVECOJIS!

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem:

 • prot latviešu valodu;
 • augstākā izglītība;
 • pieredze Eiropas Savienības fondu projektu vadīšanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbību;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • analītiska domāšana un spēja strādāt strauji mainīgā vidē;
 • labas stratēģiskās plānošanas prasmes;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru un tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas autovadīšanas iemaņas;
 • teicamas angļu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi izmantot informāciju un komunicēt.

Pieteikties līdz 2017. gada 3. jūlijam, iesniedzot prasītos dokumentus ar norādi «Pieteikums konkursam uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu»  personīgi Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas kancelejā Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā vai e-pastā: vakances@dundaga.lv.

Ja dokumentus iesniedz e-pastā, tad oriģināli vai apliecinātas kopijas jāiesniedz vai jāuzrāda darba intervijā.


Jāieniedz šādi dokumenti:

 • motivēts pieteikums, kurā iekļauj arī apliecinājumu par atbilstību noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām;
 • pretendenta darba dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam;
 • augstāko izglītību un svešvalodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Lejuplādēt konkursa nolikumu »

E-pasta adrese uzziņām: dome@dundaga.lv.

Tālrunis uzziņām: 63237850.

 

 

Dundagas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatu

Novecojis!

18.06.2018

Amata kandidātam tiek izvirzītas šādas prasības:       

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē  vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumu Nr. 662 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību»);
 • pieredze audzināšanas darbā;          
 • iemaņas darbā ar datoru (biroja programmatūra);
 • vēlama pieredze vadošā amatā, svešvalodu zināšanas.

Iesniegums, CV, motivācijas vēstule, izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas, jāiesniedz līdz 3 .jūlijam pulksten 12.00. 

Dokumentus var iesniegt elektroniski sūtot uz vakances@dundaga.lv , personīgi vai pa pastu Dundagas novada pašvaldībai  Pils ielā 5–1, Dundagā, Dundagas novadā.

Tālrunis informācijai 63237515.