Fotogalerija: Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanas pasākums 09.03.2019

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Fotogalerija: Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanas pasākums 09.03.2019' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Fotogalerija: Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanas pasākums 09.03.2019' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Fotogalerija: Kolkas Lībiešu saieta nama atklāšanas pasākums 09.03.2019' iekš Twitter

un seminārs par lībiešu kultūrtelpas iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un turpmāko ceļu uz Pasaules UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu.


Skatīt galeriju failiem.lv »

A.Pinkena foto


Skatīt galeriju failiem.lv »

B.Šuvcānes foto


Skatīt galeriju failiem.lv »

I.Dāvidsones foto


Baibas Šuvcānes atskats uz Lībiešu saieta nama atklāšanas pasākumu livones.lv»

Komentēt nav lemts