Par to, vai tiešām tāpēc Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts balsoja par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu?

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Par to, vai tiešām tāpēc Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts balsoja par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu?' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Par to, vai tiešām tāpēc Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts balsoja par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu?' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Par to, vai tiešām tāpēc Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts balsoja par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu?' iekš Twitter


Dundagas novada pašvaldības interneta vietnē dundaga.lv»  šodien ir lasāma Dundagas novada domes priekšsēdētāja sniegta informācija par to, kādu iemeslu dēļ viņš uzskatīja par iespējamu sasaukt domes ārkārtas sēdi 2019. gada 9. augustā, kurā pats arī iesniedza lēmumprojektu «Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata». Tā ka man pašvaldībā nav tikusi piedavāta nekāda simetriska iespēja paust savu viedokli un argumentus, esmu izvēlējies savas domas izlikt šeit, Kolkas pagasta identitātes vietnē kolka.lv.

Manas domas ir izvietotas komentāru veidā zem domes priekšsēdētāja sniegtas informācijas.

Vienlaikus informēju, ka turpmākā šīs vietnes nākotne nav skaidra.


 • Lai darītu savu darbu, kuru atalgo novada nodokļu maksātāji, man nepieciešams pašvaldības darbinieku atbalsts un sadarbība.

Arī man šķiet, ka bez komandas nav iespējams rezultāts. Bet nevaru neatgādināt Dundagas novada domes priekšsēdētāja A.Felta nepārprotami pausto viedokli kādā pašvaldības darbinieku sapulcē, sakot aptuveni sekojošo: pašvaldība nav privātuzņēmējs, pašvaldībai nav vajadzīga darbinieku komanda, pašvaldībā katram ir jāzin savs uzdevums un komandas darbs nav nepieciešams. Tad nu gribētos tomēr saprast– vai pašvaldības darbinieku komanda ir nepieciešama vienmēr, vai tikai tad, kad «kapteinim» tā ir izdevīgi? 

 • Diemžēl sadarbība ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju, citu nodokļu maksātāju apmaksātu pašvaldības amatpersonu,  tikai viņam zināmu apsvērumu dēļ pirms gada uzsāka ceļu uz strupceļu.

Prieks redzēt, ka domes priekšsēdētājs A.Felts atceras, ka viņa “darbs” arī ir apmaksāts no nodokļu maksātātu kabatas, bet absolūti nav saprotams, kas tiek domāts, minot, ka es 2018. gada vasarā būtu uzsācis ceļu uz strupceļu. Pārlecot uz priekšu, tā arī nespēju gūt sapratni par to, kas ir šis brīdis, kuru domes priekšsēdētājs A.Felts  gadu atpakaļ uzskata par šo brīdi manā darbā Dundagas novada pašvaldībā, kurā es būtu strauji sācis rīkoties nepareizi.

 

 • Lai, darot savu darbu, pārliecinātos par to, par ko atbildu, man nepieciešama informācija, pieeja dokumentiem  dokumentu vadības sistēmā vai oriģinālā. Diemžēl Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs to ilgstoši nenodrošina un dokumentus neuzrāda arī savam tiešajam vadītājam.

Protams, informācija ir nepieciešama. Ja domes priekšsēdētājs A.Felts varētu minēt kaut vienu iemeslu, kapēc viņam būtu nepieciešams redzēt Kolkas pagasta pārvaldes darbinieka (vai cita gadījumā– jebkura cita pašvaldības darbinieka) darba līgumu– ar lielāko prieku viņam to parādītu. Visi pārējie dokumenti ir pieejami, tur kur tiem ir jābūt pieejamiem– elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā Namejs.

“Tiešā vadītāja” statuss pašvaldībā nenodrošina bezierunu piekļuvi jebkuram pašvaldības lietvedībā esošam dokumentam, domes priekšsēdētājam jau nu gan to vajadzētu zināt.

Nelielai atkāpei– arī gadus 5–6 atpakaļ pašvaldība vēlējās iegūt manu darbinieku darba līgumu kopijas, ziņas no kuriem pēc tam neprata paturēt konfidenciālas. Kopš tā brīža visi dokumenti vadībai ir brīvi pieejami, izņemot darbinieku personu lietas– tās pie manis var iegūt tikai ar konkrētu, skaidri nosauktu mērķi, kura sasniegšanai ir nepieciešams skatīt tieši darba līgumu, nepietiekot ar grāmatvedībā iesniegtajām ziņām, kuras satur atlīdzību, darba stundas, citus būtiskos darba nosacījumus. Nevaru neatzīmēt, ka domes priekšsēdētājam nevar būt ne mazākās vajadzības jebkad skatīt darbinieka darba līgumu, ja nu vienīgi ziņkāres apmierināšanai.

Un to, ka pašvaldība neprot turēt konfidenciālus personas datus, apliecina kaut vai domes lēmums par manis atbrīvošanu no amata (protokols »), kur, neskatoties uz manu pieprasījumu nekavējoties izlabot situāciju, joprojām ir redzams mans personas kods. Tas ir nepieļaujami!

 

 • Pašvaldībā grāmatvedība ir centralizēta un finanšu dokumenti nav viņa pārvaldībā, tomēr viņš to liedz darīt arī grāmatvedei. Līdz šim nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds ir iespējams un kur nu vēl pašvaldībā. Tas, cik rūpīgi dokumenti tiek sargāti un netiek atklāti, liek domāt par rīcības iemesliem.

Šis apgalvojums man nav saprotams nemaz. Nevienu ar finansēm saistītu dokumentu (lai ko arī domes priekšsēdētājs A.Felts saprot ar terminu “finanšu dokuments”) nav iespējams “noslēpt” no grāmatvedības vai liegt tai piekļuvi, jo pretējā gadījumā nekā nav iespējams veikt turpmākas darbības ar finansēm, proti– izpildīt samaksu. Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam nav iespējams pašrocīgi veikt neviena centa izmaksu no pašvaldibas konta.

Pašvaldības grāmatvežu ekspresaptauja apstiprināja to, ka no manas puses nav liegta piekļuve nevienam finanšu dokumentam.

Līdz ar ko– savādāk kā par meliem šo pārmetumu man nosaukt nav iespējams.

Savukārt tas, ka es dokumentus “sargāju”, manuprāt, nedrīkstētu tikt nopelts nekad. Es ļoti atbildīgi uztveru darbības, saistītas ar personas datu apstrādi. Atšķirībā no pašvaldības vadītājiem. Un lai arī kādas domas tas viņu prātos nerosinātu.

 

 • Saskaņā ar pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu visus iepirkumus novada pašvaldībā veic iepirkumu komisija, atbildīgs par iepirkumu līgumu redakciju saskaņā ar pašvaldības nolikumu ir izpilddirektors.

Saskaņā ar pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu, pašvaldības Iepirkumu komisija neveic visus iepirkumus. Saskaņā ar Iepirkumu komisijas nolikuma 1. punktu tā nodrošina Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkumu procedūru veikšanu. Kontrolfrāze– Publisko iepirkumu likumā.

Ārkārtīgi skumji ir tas, ka domes priekšsēdētājs A.Felts nav informēts par to, ka mēdz būt arī pirkumi un līgumi, kuriem nav jāpiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras.

 

 • Pašvaldība pēc likumiem un manas saprašanas ir publiska iestāde, tomēr šobrīd ir apstākļi, kuri mani vedina domāt citādi. Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs bez publiska piedāvājuma pēc saviem ieskatiem pieņem darbā darbiniekus un slēdz saimnieciskus līgumus.

Neizprotamu iemeslu dēļ pret Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju ir īpaša attieksme.

Gadījumā, ja domes priekšsēdētājs A.Felts nav informēts– šādi dara ne tikai Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs, bet arī jebkuras citas pašvaldības iestādes vadītājs. Jo tāda pašas pašvaldības iestāžu vadītājiem piešķirtā kompetence un citu pašvaldības amatpersonu subjektīvs viedoklis par to, vai tas ir labi, vai slikti, paliek tikai viņu viedoklis.

Ja ir pretenzijas par to, ka iestāžu vadītaji strādā saskaņā ar esošajiem noteikumiem– nekas neliedz radīt citus, labākus. Bet nekādi nav pieļaujams, ka pastāvīgi tiek kurnēts “man nepatīk”, nespējot noformulēt– kas tad ir par problēmu? Slikts rezultāts? Neatbilstība likumam?

 

 • Šajā gadījumā  tikai pēc sev zināmas izvēles, bez pilnvarojuma pasūtīt projektu, viņš ir noslēdzis līgumu par ēkas “Zītari” pārbūves projektēšanu.

Gadījumā, ja domes priekšsēdētājs A.Felts nav informēts– Dundagas novada dome 2019. gada 26. aprīlī ir nolēmusi piešķirt Kolkas pagasta pārvaldes budžetā 9000€ Zītaru ēkas pārbūves būvprojekta izstrādei. Šāds lēmums vienlaicīgi dod iestādes vadītājiem signālu uzsākt atbalstīto darbu realizāciju. Dundagas novada pašvaldībā nav un nekad nav bijis kaut kādu citu “pilnvarojumu” pasūtīt projektu, jo dome, apstiprinot finansējumu, automātiski pilnvaro uzsākt darbu pie tā. Tāda ir iestāžu vadītajiem piešķirtā kompetence un tāda tā Dundagas novadā ir 10 gadus.

Gadījumā, ja ir vēlēšanās, lai iestāžu vadītāji pirms darba uzsākšanas saņemtu īpašu pilnvarojumu, kā arī ierobežot iestāžu vadītāju “izvēli”- nekas pašvaldības vadītājiem neliedz radīt saprotamus, visiem vienādus noteikumus. Un noteikumi jādara zināmi pirms spēles sākuma, nevis tās laikā.

 

 • Projektēšanas pakalpojums sadalīts daļās un par daļu noslēgtais līgums it kā iekļaujas pašvaldības nolikumā minētajā līgumu slēgšanas pilnvarojumā.

Savādi lasīt vārdus “it kā”, ja apspriesti tiek skaitļi. Tad iekļaujas līguma summa 4537.50€ vai neiekļaujas “pilnvarojumā”? Un ko lai dara ar tikko iepriekš pausto viedokli, ka “pilnvarojuma” pasūtīt projektu nemaz neesot?

 

 • Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs informāciju par pakalpojuma sniedzēja izvēli, kopējās paredzamās līgumcenas apmēru, apzināšanas veidu un iespējamajiem pielīgtajiem papildus darbiem nesniedz un balstās uz pašvaldības budžeta plānā paredzēto summu 9000 EUR. Tās ir pašvaldības šī gada finanšu iespējas nevis pilna projektēšanas pakalpojuma paredzamā līgumcena, kuru nosaka, vērtējot pakalpojuma sniedzēju piedāvājumus.

Diemžēl nevaru iespējams izsekot tam, kas domes priekšsēdētāja A.Felta prāt nav pareizi manā rīcībā.

9000€ nav nekāda “pašvaldības šī gada finanšu iespēja”, šī skaitļa kā “Zītaru” ēkas pārbūves būvprojekta kopējās summas avots ir Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore J.V.Valtere, kad 2018. gada vasarā tika lemts par atteikšanos no ES energoefektivitates uzlabošanas projekta, jo pašvaldībai ir mainījušās prioritātes (tobrīd– Dundagas tautas nama «glābšana»). Līdz ar ko– nav saprotams, ko domes priekšsēdētājs A.Felts uzskata par “pilna projektēšanas pakalpojuma paredzamā līgumcena, kuru nosaka, vērtējot pakalpojuma sniedzēju piedāvājumus”, ja 2018. gadā šī summa tika bez komentāriem akceptēta. Nevaru neizmantot iespēju un nenocitēt pamatojumu, kas lasāms lēmumprojektā par šīs summas 9000€ izcelsmi: “Lai uzzinātu šī brīža projekta realizācijas izmaksas tika lūgts sagatavot aptuvenās projekta realizācijas izmaksas uzņēmumam, kurš apsaimnieko ēkas un ir realizējis daudzus energoefektivitātes projektus.”

Turklāt, ņemot vērā to, ka šajā atkārtotājā “piegājienā”, remontējot “Zītarus” par pašvaldības līdzekļiem, nebūtu obligāti jārealizē visi darbi, ko 2018. gadā pieprasīja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ES projektā, būvprojekta izstrādes izmaksas ir stipri zemākas.

Patiesībā, katram ar būvniecības procesiem daudzmaz saistītam cilvēkam jau tīri intuitīvi būtu skaidras šādas pārbūves būvprojekta aptuvenās izmaksas. Šajā gadījumā ir– subjektīvs, jautājumu nepārzinošas amatpersonas viedoklis. Kura dēļ “Zītaru” pārbūves projekta izstrāde atkal ir pārtraukta.

 

 • Līgums noslēgts ar nodokļu parādnieku, kura parāda apjoms vairākkārt pārsniedz uzņēmuma maksātnespējas izsludināšanas slieksni.

Skan dramatiski. Taču gribētos cerēt, ka domes priekšsēdētājs A.Felts ir informēts par to, ka parāds, jo īpaši nodokļu parāds uzņēmējam nav vienlīdzīgs bankrotam. Savukārt, ja domes priekšsēdētājs A.Felts vēlas, lai viņa vadītajā pašvaldībā pirms līguma slēgšanas ir jāpārbauda līgumpartnera nodokļu parādu esamība un pie konkrēta sliekšņa sasniegšanas līgumu slēgt ir aizliegts, tad viņam ir jāparūpējas par to, lai taptu radīti attiecīgi noteikumi, kuri dotu iestāžu vadītajiem saprotamu kārtību līgumu noslēgšanai. Ja šādu noteikumu nav– vainot Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju, ka viņš neievēro to, kā nav, ir nepieņemami.

Bez tam, nevaru neatgādināt, ka pati Dundagas novada pašvaldība nešauboties apgalvo savā atbildē Iepirkumu uzraudzības birojam to, ka pašvaldības ieskatā, neizslēdzot no dalības publiskajā iepirkumā pretendentu, kuram ir Publisko iepirkumu likumā neatļauts nodokļu parāds, viss ir likumīgi. Jūs taču esat informēts par šādu gadījumu?

Salīdzināsim– likumā noteikts aizliegums pret šķietamu, uz hipotētiskām sekām balstītu pieņēmumu. Vienlīdzīga attieksme? Vai tomēr mēģinājums par katru cenu atrast kur piekasīties?

 

 • Līguma nosacījumi paredz Darbu apmaksu trīs dienu laikā no rēķina saņemšanas, kas reāli draud pašvaldībai kļūt par līguma soda sankciju objektu, jo finanšu dokumentus vērtē vairāki darbinieki un tiem termiņš nav reglamentēts. Jau priekšapmaksas rēķins mani sasniedza pēc samaksas termiņa.

Manuprāt, domes priekšsēdētājam A.Feltam nav ne mazākā iemesla lepoties ar to, ka mazā Dundagas novada pašvaldībā rēķins, kamēr uz tā savāc visus saskaņojumus, nevar nonākt līdz apmaksai trīs darba dienu laikā. Tas ir tieši pašvaldības vadītāju nopelns, izveidojot un uzturot šādu smagu un lēnu birokrātiju un vainot par to citus nav vērts.

Ikdienas, “normālajā” pašvaldības darba ritmā pārskaitījumus ir iespējams veikt ļoti operatīvi, visi iesaistītie darbinieki– no finansu dokumenta saņemšanas līdz naudas pārskaitīšanai no konta– ir ieinteresēti iestāžu vadītāju darba atvieglošanā, nevis tā bremzēšanā un tāpēc veic savu pienākumus cik vien ātri var. Ja vien kāds vadītājs pa vidam nenorauj rokas bremzi…

Katrā ziņā, aizbildinoties ar līgumā ietvertu nosacījumu samaksāt avansu 3 dienās, bloķēt un neveikt šo apmaksu 75 dienas (apmēram tik daudz laika ir pagājis, kopš rēķinam bija jābūt apmaksātam)- tas ir ļoti bezatbildīgi. Tas gan ne tikai “reāli draud pašvaldībai kļūt par līguma soda sankciju objektu”, bet jau ir kļuvis par līgumsoda pieprasīšanas pamatojumu.

 

 • Līgums paredz 50 % priekšapmaksu un 30 % apmaksu par darbiem, kuri vēl nav saņēmuši būvvaldes akceptu. Tātad 80 % no līguma cenas var tikt uzskatīta par priekšapmaksu par nezināmi kvalitatīviem darbiem, kura būvvaldes negatīva slēdziena gadījumā var kļūt neatgūstama.

Var tikt uzskatīts, var.

Tas, ka domes priekšsēdētājs A.Felts neko nezin par projektētāju, ar kuru ir noslēgts līgums par Zītaru ēkas pārbūves būvprojekta izstrādi, nenozīmē, ka par viņu neko nezinu arī, piemēram, es, kurš uzņemas atbildību ka par procesu, ta arī rezultātu. Jo man tak šis projekts būtu pēc tam jārealizē! Tāpēc, tādam neko nezinošam operēt ar pieņēmumiem– “var tikt”, “nezināmi kvalitatīvi darbi”, “var kļūt” drīkst, bet nozīmes šādam viedoklim nav nekādas. Jo, lietojot šādus “kritērijus”, nevienu darbu nedrīkst sākt darīt. Jo var taču neizdoties.

 

 • Praktiski šādu nepamatotu priekšapmaksu jebkurš varētu skaidrot kā pašvaldības aizdevumu potenciāli maksāt nespējīgam partnerim, ar kuru jau ir bijusi sarakste par līguma termiņa neievērošanu par citiem pakalpojumiem Kolkas pagastā. Pašvaldības naudas aizdevums jau ir ļoti būtisks likuma pārkāpums.

Varētu skaidrot, varētu. Tādā gadījumā– tāpat kā jebkuru avansa maksājumu. Kādu pašvaldībā nav mazums. Uzskatīsim tos visus par ļoti būtiskiem likuma pārkāpumiem, vai arī tikai šos ~2500€ Zītaru būvprojekta autoram?

 

 •  Akceptējot priekšapmaksas samaksu, es kā pašvaldības finanšu rīkotājs kļūstu atbildīgs par šī līguma turpmāko administrēšanu vai veiktās priekšapmaksas atgūšanu un taisnošanos likuma priekšā par slēptu pašvaldības naudas aizdevumu. Izpilddirektore ir sazinājusies ar projektētāju, kurš bija gatavs līguma grozījumiem, tomēr vēlāk no tiem atteicās.

Un domes priekšsēdētājs A.Felts ir sazinājies ar projektētāju un piedāvājis līgumu lauzt, pretējā gadījumā draudot ar «skandālu». Tā ir tā milzīgā atbildība finanšu rīkotājam, kurš paša vadītajā pašvaldībā divarpus mēnešu laikā ne apmaksā rēķinu, ne lauž līgumu, tā noliekot pašvaldību parādnieka statusā? Darba vietā pēta, analizē, uzdod jautājumus, gaida, administrē un jūtas atbildīgs.

Ja tā varētu strādāt pašvaldības iestāžu vadītāji– tas būtu ļoti relaksējošs darba temps. Bet mēs tā nevaram atļauties.

 

 • Atbilstoši savai izpratnei par pašvaldības finanšu līdzekļu drošas pārvaldības īstenošanu un atbildību, esmu lūdzis izpilddirektori veikt dokumentu pārbaudi Kolkas pagasta pārvaldē, jo ir ilgstošas pamatotas aizdomas par dokumentu pieejamību dokumentu vadības sistēmā un centralizētajā grāmatvedībā. Līdz šim Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs liedzis iespēju pārliecināties par līguma oriģinālo redakciju un saturu.

“Ilgstošas pamatotas aizdomas”- nekā nevaru komentēt, jo pamatojums nav nosaukts. Jo, kā jau rakstīju– visi dokumenti ir vadībai brīvi pieejami, izņemot darbinieku personu lietas. Tās tikai pēc motivēta un skaidri pamatota pieprasījuma. Tā tas ir jau kopš 2012. gada.

Dokumentu nepieejamība Centrālajā grāmatvedībā– kā jau minēju, ātrā grāmatvedības darbinieku aptauja rāda, ka grāmatvedībā atrodas viss, kas nepieciešams, lai grāmatvedības darbinieku varētu veikt savu darbu.

“Nav iespējas pārliecināties par līguma oriģinālo redakciju”- būtu pateicīgs, ja domes priekšsēdētājs A.Felts, izsakot šo apgalvojumu, būtu nedaudz specifiskāks. Manā atmiņā nav neviena gadījuma, kad jebkuram, kurš būtu vēlējies salīdzināt kāda līguma oriģinālu ar tā elektronisko versiju vai kopiju, tas nebūtu bijis iespējams, jo es to liedzu. Neviens gadījums. Tāpēc sakot: “Līdz šim Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs liedzis iespēju pārliecināties par līguma oriģinālo redakciju un saturu.” Jūs melojat.

Par izpilddirektores veiktajām “dokumentu pārbaudēm” vēlos ieteikt– katrs darbs ir jādara profesionāli un cienīgi. J.V.Valteres (ne)prasmes šajā ziņā ir “leģendāras” un kategoriski nepieņemamas, par ko esmu vairākkārt informējis pašvaldību. Ja izpilddirektore neprot veikt dokumentu pārbaudi– tas vienkārši ir jāuztic kādam kompetentākam kolēģim.

 

 • Nevaru izslēgt, ka noslēgtais līgums nav tikai kļūda, kura balstīta uz principu “ir atļauts viss, kas nav aizliegts”, bet gan pārdomāta provokācija kā pašvaldības finanšu rīkotāju ar vienu parakstu padarīt par pašvaldības finanšu izsaimniekotāju un vairāku likumu pārkāpēju. Par to liecina arī neatlaidīgi mēģinājumi aizvainojošā veidā pakalpojuma sniedzēja interesēs uzspiest priekšapmaksu, draudot ar līgumsodu. Ja kāds man pierādīs, ka pašvaldībai šis līgums jāpilda, tad es izvēlos samaksāt 454 nevis 3630 EUR un pieciest apmelojumus, ka vēlos bloķēt “Zītaru” ēkas pārbūvi.

Noslēgtais un, šķiet, līdz pēdējam komatam iztirzātais līgums nav balstīts uz principu “ir atļauts viss, kas nav aizliegts”. Šāds princips darbojas privātajās tiesībās. Publiskajās tiesībās darbojas princips “ir aizliegts viss, kas nav atļauts”. Manu apgalvojumu patiesumu apliecina tas, ka pat brīdī, kad esmu jau atbrīvots no amata, joprojām izmantojot visus brīvi pieejamos pašvaldības resursus, nav spēts atrast manās darbībās likuma pārkāpumus līguma 03/2019-P ““Zītaru” ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde” plānošanā un noslēgšanā. Tas nebūtu iespējams, ja neatbilstu valstī un pašvaldībā noteiktajai likumdošanai. Turklāt– atceraties taču, ka šo līgumu, tāpat kā manu darbu, jau ir vētījušas «kompetentas iestādes». Kuras atrada– ko? Neko tādu, kas ļautu teikt, ka esmu rīkojies ļaunprātīgi. Vai nekad nav ienācis prātā, ka viss ar šo līgumu ir kārtībā, tāpat ka ar simtiem citu, kurus iepriekš esmu slēdzis un pildījis?

Attiecībā par finanšu rīkotāju– izsaimniekotāju– nevaru nepiekrist. Taču tikai ne “Zītaru” būvprojekta gadījumā. Ļoti ļoti daudzos citos patreizējās domes pieņemto lēmumu gadījumos– gan. Par kuriem arī jūs esat informēts, bet vērā neņemat.

Par “neatlaidīgiem mēģinājumiem aizvainojošā veidā pakalpojuma sniedzēja interesēs uzspiest priekšapmaksu, draudot ar līgumsodu”- man šķiet, šeit ir kāda milzīga problēma domes priekšsēdētāja A.Felta pienākumu izpratnē. Pirmkārt, viņam ir jādara savs darbs, kas šajā gadījumā nozīmē– izpildīt pašvaldības uzņemtās līgumsaistības, ja tās atbilst likumiem. Ja neatbilst– līgumu lauž un vainīgo par pretlikumīgām darbībām soda. Otrkārt, viņš nedrīkst traucēt pašvaldības darbu ar savu bezdarbību.

Un– vēl tik piesauciet man interešu konfliktu ar pakalpojuma sniedzēju!

Pārmetums man par to, ka neesmu apmierināts ar gumijas stiepšanu un vēlos panākt, lai domes priekšsēdētājs beidzot sāk darīt savu darbu– tas ir absurdi. “Pakalpojuma sniedzēja interesēs draudēt ar līgumsodu”- pat nevēlos komentēt, ja pašvaldības vadītājs nesaprot– kas ir pašvaldības (t.i. arī viņa) un kas ir pretējās puses interesēs.

Un vēl kādam kaut kas Jums ir jāpierāda, lai Jūs darītu savu darbu? Kādus pierādījumus Jums vajadzētu, lai Jūs saprastu sava amata tiesības un arī pienākumus? Kas nākošais– algas dienā Jums būs jāpierāda, ka parakstot darba līgumu, pašvaldība ir apņēmusies maksāt darbiniekam algu, neskatoties uz jūsu nepatiku un šaubām par to?

Provokācija– tas gan ir domes priekšsēdētāja amatam neadekvāti “sīki”- aizbildināt savu nespēju risināt pašvaldības problēmas ar darbinieka provokāciju. Man neļaus samelot rakstiskās saziņas ar pašvaldību arhīvs, kurā lieliski var redzēt no kāda vienkārša manis uzdota jautājuma un no pašvaldības nesaņemtas atbildes sākas problēma, kuru domes priekšsēdētājs A.Felts vairs nespēj kontrolēt un risināt, jo sākotnējā, vieglajā stadijā tas ir licies pārāk sarežģīti un tāpēc “iegrūsts atvilktnē”. Droši varu apgalvot– ja vadītājs pašpārliecināti izliekas, ka viss ir kārtībā, tad agri vai vēlu nākas attaisnoties ar “provokācijām” un “pretīgiem spiedieniem” kā visu nelaimju cēloni.

Lai man ļauts citēt manu 11. jūnija vēstuli domes priekšsēdētājam A.Feltam: “lūdzu nekavējoties izpildīt līgumā Nr. 03/2019-paredzēto pašvaldības pienākumu pret otru līgumslēdzēju pusi, veicot salīgto pakalpojuma apmaksu vai arī sniegt atbildi pēc būtības par to, kā situācija par manis vadītai iestādei nepieciešamā pakalpojuma saņemšanu tiks risināta.”

Atbilde bija? Jā, mana darba līguma uzteikuma izskatā 13. augustā. Bet kur ir risinājums «Zītaru» būvprojekta izstrādei?

 

 • Ar šādu juridisku “kalambūru” var “izslēgt” jebkuru par finansēm atbildīgu un kādam darbiniekam nepaklausīgu amatpersonu. Šajā sakarā aizdomājos arī par neizskaidrojami aizgājušiem izpilddirektoriem vai paklausīgiem domes priekšsēdētājiem. 

Nav saprotams. Kas tas ir par juridisko kalambūru, ar kuru domes priekšsēdētājs A.Felts divu savas “valdīšanas” gadu laikā izslēdza trīs izpilddirektorus pēc kārtas, ieslēdzot ceturto– patreizējo? Tas tiešām bija “interesants” laiks, kad dažu mēnešu laikā savas subjektīvās izvēles dēļ, neviena neiespaidoti (domes priekšsēdētāja A.Felta ieskatā) amatu neizskaidrojami pameta izpildvaras vadītāji.

Šis arī ir mans– Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja– nopelns? Apžēliņ.

 

 • Ja sabiedrības vairākums vēlas, lai kļūstu par finansiālu “grēkāzi” šādas shēmas, vēsturiski aplama pašvaldības nolikuma, nekonsekventa iepirkuma likuma, absurdas tiesvedības rezultātā, to pieņemšu tikai ar vilšanās sajūtu par dažiem saviem novadniekiem, kuri dzīvo nepārtrauktā priekšvēlēšanu kampaņā. Dundagas un Kolkas pagastu iedzīvotāji nav pelnījuši tik daudz ļaunuma un visatļautības, ko īsteno daži deputāti ar kāda spējīga oratora palīdzību.

Sakiet– pašvaldības nolikums slikts, likumi nepareizi? Kuram tad, Jūsuprāt, būtu jālabo pašvaldības nolikums, ja ne Jums? Tak ķerieties jel klāt un dariet! Tas ir jūsu vistiešākais pienākums– savest pašvaldībā kārtībā to, ko Jūsu priekšgājēji nav izdarījusi pareizi! Un Jums ir brīvi pieejami visi pašvaldības resursi (vimaz tad, kad jājāj karā pret darbinieku– tad ar divām mašīnām un trijiem izpildītājiem)! Pārstājiet kritizēt likumus kā Jūsu problēmu iemeslu, tas ir pavisam kas cits.

Sakiet– “absurda tiesvedība”? Nekādas tiesvedības nebūtu, ja domes priekšsēdētājs A.Felts būtu “pamodies” tad, kad saņēma pirmos signālus par to, kā pašvaldībā nedrīkst strādāt.

Vai arī tad, kad pirms tiesas tika piedāvāta mediācija, kas ļautu tiesvedību izbeigt. Bet ko tai brīdī atbildēja domes priekšsēdētājs A.Felts? Mēs neesam darbinieka darba devējs, tāpēc mēs nevaram piekrist izmantot mediāciju. Gļēvi. Mēģinot aiziet no no atbildības par savu bezdarbību.

Absurdi– jā. Kurš līdz tam noveda? Darbinieks? Vai tomēr pašvaldības vadītājs, kuram bija visas iespējas pārtraukt? Un vēl joprojām Jums nepietiek drosmes pateikt– viss, mēs sapratām, mēs kļūdījāmies. Jo tiesas spriedums taču vēl nav stājies spēkā, jo Jūs taču vēl varat iesniegt pārsūdzību! Jo Jums taču par to pašam nebūs jāmaksā, to apmaksās šeit jau piesauktie nodokļu maksātaji.

Cik saprotu, domes priekšsēdētāja A.Felta ieskatā arī nākamā tiesvedība par manis atjaunošanu amatā būs absurda? Un arī tad taps meklēts kāds cits vainīgais, kurš, izrādīsies, būs deputātiem licis celt rokas par pretlikumīgu lēmumu vai arī vainīgi būs likumi, tiesneši un visbeidzot pats darbinieks par to, ka neļauj kāpt sev uz galvas?

Ļaunums, visatļautība un spējīgs orators– jā, tur es Jums pilnīgi piekrītu. Tik blīvu šo negatīvo īpašību vilni kāds tas ir pēdējās pāris nedēļās, es Dundagas novada pašvaldībā pret sevi nebiju sajutis nekad. Un tas joprojam nav rimis, lai vai palasām šīsdienas Talsu vēstīs lasāmo divu deputātu viedokli par pašvaldības problēmām un Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja vietu tajās.

Nē, domes priekšsēdētāj A.Felt, vainīgo nevajadzētu meklēt ārpusē. Tie ir Jūsu pašrocīgie darbi un ne-darbi.

Man šķiet, ka sabiedrības vairākums vienkārši vēlas, lai pašvaldības vadītājs beidzot sāktu strādāt, nevis tikai runātu un cīnītos ar iedomātiem ienaidniekiem. Un strādātu iedzīvotāju, nevis sazin kā interesēs. Nevajag noniecināt un novērtēt par zemu ne savas pašvaldības iedzīvotajus, ne arī citus deputātus. Jūsu vērtību skala ir ļoti ļoti atšķirīga no citu Dundagas novada iedzīvotāju vērtību izpratnes.

Un tas nebūt nenozīmē, ka taisnība nav viņiem.

 

 • Domājot par kādiem nopelniem sabiedrības labā, nekad neatbalstīšu pašvaldības resursu un naudas tērēšanu pašvaldības darbinieku sabiedriskās popularitātes spodrināšanai. Par to visu maksā nodokļu maksātāji un tāda paliks mana pārliecība.

Domes priekšsēdētājs, deputāts Aldis Felts

 

Lieliski! Ja tēze par sabiedrisko popularitāti attiecas uz mani, tad man nav nekādas nepieciešamības tērēt pašvaldības resursus kaut kam tādam. Manā labā nestrādā pašvaldības (ka Jūs teiktu– nodokļu maksātāju atalgoti) juristi, finansisti, speciālisti un policisti ar visu pašvaldības autotransportu. Es iztieku ar savām iespējāmEs neesmu deputāts, es nepiedalos vēlēšanās, man nav jābūt tādam, kas patīk visiem. Es Dundagas novada pašvaldībā strādāju, un gribētu apgalvot, ka «nospiedums» no manas strādāšanas ir palicis ne tikai manā krēslā. 

Tāpēc nevaru neatgādināt Jūsu rakstīto iedzīvotājiem 2018. gada martā: “Arī es esmu amatā, lai paveiktu vajadzīgus darbus, nevis atmaksātu kredītu vai sagaidītu pensiju, un, ja to nespēšu, atradīšu sev piemērotāku nodarbošanos”

Laiks ķerties pie solījumu izpildes!


Lai arī šis domes priekšsēdētāja A.Felta raksts dundaga.lv saucas “Kāpēc es balsoju par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu?” es te mācēju saskatīt tikai mikroskopisku daļiņu objektīvas informācijas un apstākļu, kas varētu kalpot par iemeslu balsot par darbinieka atbrīvošanu no amata. No tā nerodas nekāds cits secinājums, kā vien tas, ka, kā jau iepriekš daudzkārt tika teikts– patiesībā “pārkāpumi” padsmit punktu apjomā ir formāls iemesls, lai atbrīvotos no darbinieka, kuram neko citu piemeklēt neizdodas. Darba devēja rīkojumu neizpilde, kaitējuma nodarīšana pašvaldības reputācijai, komentāru sniegšana sava interpretācijā– tas nav galvenais. Galvenais ir– šis darbinieks ar savām prasībām, savām Kolkas vajadzībām traucē mierīgi dzīvot. Traucē nevis strādāt, bet nestrādāt.

Vienīgi nesaprotu– kāpēc arī šo skaidrojumu, patiesībā darbinieka apvainojumu– domes priekšsēdētājs A.Felts izvēlējās paust neklātienē, caur sabiedrisko attiecību speciālistu un dundaga.lv, nevis personīgi novada iedzīvotājiem sapulcē 19. augustā Kolkas tautas namā? Man tas nešķiet vadītāja cienīgs risinājums. Laika sagatavoties taču bija stipri vairāk, nekā trīs stundas, kā ierasts pirms ārkārtas sēdēm…

 

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

Aldis Pinkens

Komentēt nav lemts