Informācija iedzīvotājiem par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu teritorijā no Sīkraga līdz Vaidei

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” informē Kolkas pgasta piekrastes ciemu no Sīkraga līdz Vaidei iedzīvotājus un uzņēmumus par sekojošo:

  • no 2021.gada 1.augusta līdz 2021.gada 15.oktobrim nešķirotu atkritumu savākšanas pakalpojums būs pieejams iedzīvotājiem katru ceturtdienu.       
  • Iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ir iegādājušies SIAAAS “PIEJŪRA”” marķētos maisus nešķirotiem sadzīves atkritumiem, šos maisus varēs izvietot, katru ceturtdienu līdz plkst.08:00 specializētās atkritumu savākšanas mašīnas maršrutā vai konteineros, kas paredzēti marķēto maisu izvietošanai (maršrutu kartes pielikumā).
  • Iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ir noslēguši līgumus ar SIAAAS “PIEJŪRA””  par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu konteineros, ir aicināti informēt SIAAAS “PIEJŪRA”” darbiniekus, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@piejuraatkritumi.lv, vai zvanot uz tālruni +371 63123306, par nepieciešamību veikt konteineru iztukšošanu biežāk (piem. katru ceturtdienu) nekā norādīts līgumā pievienotajā grafikā.

Maršrutu kartes >

Informatīvs plakāts >

 

Komentēt nav lemts