Brīnišķīgi izdevušās Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas!


Liels paldies par milzīgo darbu Lībiešu krasta un Dundagas novada  mājas kafejnīcu rīkotājiem! Paldies par svētku un prieka radīšanu mums visiem!

Paldies Tropiņu ģimenei, Jurim Šleineram, Signei Dišlerei, Kristīnei Cīrulei, Dacei Kārklevalkai ar ģimeni, Tabitai Runcei ar ģimeni, Silvijai Reinei ar ģimeni, Dobiļu ģimenei, Rērihu ģimenei, Bordjugu ģimenei, Abaju ģimenei, Mārcim Tālbergam, Ievai Tālbergai, Mārai Šleinerei, Dacei Savickai, Elmai Zadiņai,  Laimai Jurgenbergai,  Santai Feldmanei, Mārai Džeriņai ar ģimeni, Rutai Prātiņai, Dzintrai Ernštreitei, Dženetai Marinskai, Antmaņu ģimenei, Inesei Bartuševicai, Vilmai Lisovskai, Irbju ģimenei, Ginteru ģimenei, Ingai Leontjevai, Baibai Ziedonei-Jansonei, Līgai Grīnbergai, Ieviņai Svitiņai, Romēnai Namniecei un viņu komandām!

Lepojos ar jums!


Ilze Šteine, Mājas kafejnīcu dienas iedvesmojošā Igaunijas — Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis — UNESCO tūrisms” projekta vadītāja Lībiešu krastā.


Mājas kafejnīcu dienu fotoreportāža »

Paldies par palīdzību!

SIA „Kolkas Ūdens” izsaka lielu pateicību Kolkas iedzīvotājiem un brīvprātīgajiem palīgiem, kuri kuplā skaitā sestdien, 2. jūnija pēcpusdienā, pašaizliedzīgi palīdzēja apturēt ugunsgrēka izplatīšanos mežā un Kolkas ūdensieguves teritorijā, netālu no Kuršu, Margrietiņu un Delfīnu mājām.

Ivo Bordjugs, SIA „Kolkas Ūdens”


Kolkā jau septīto reizi uzzied laivas!

Kolkas ciema valdes ideju – ziedu laivas katru vasaru izlolo Inga Hausmane, Inta Antane, Velta Šteine, Aija Tarlapa, Lībiešu centra «Kūolka» entuziastes, šogad arī Dženeta Marinska. Milzīgs paldies jums un jūsu palīgiem! Īpaša pateicība Kolkas pagasta pārvaldei, Dundagas novada pašvaldībai, kolciniekiem vasarā — Baldones mūzikas skolotājiem Solvitai Lokai un Aigaram Dziļumam!

Lūgums Kolkasraga vējiem – būt saudzīgākiem pret puķēm!

Kolkas ciema valdes vārdā– Dzintra Tauniņa

Paldies par atsaucību!

Paldies visiem, kas ļoti ātri ieradās un bez kuru palīdzības neizdotos novērst šodien draudošo ugunsnelaimi mežā pie Ragmežu mājām!

Šim gadījumam būtu jākalpo par atgādinājumu — dabā ar uguni ir jārīkojas ļoti uzmanīgi! Turklāt karstā un sausā laika dēļ patreiz ugunsbīstamība ir ārkārtīgi augsta! 

Galvenie noteikumi, uzturoties mežā un purvā ugunsnedrošajā laika posmā ir:

  • nenomest degošus sērkociņus vai izsmēķus;
  • nekurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
  • neatstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • nededzināt atkritumus;
  • nebraukt pa mežu un purvu ārpus ceļiem ar mehāniskiem transportlīdzekļiem

Aicinājums visiem, kas pamanījuši mežā izcēlušos ugunsgrēku, nekavējoties zvanīt uz ārkārtējo notikumu tālruņa numuru 112.

Aldis Pinkens

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs