Kolkas luterāņu dievnamam jauns grīdas celiņš

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas luterāņu dievnamam jauns grīdas celiņš' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas luterāņu dievnamam jauns grīdas celiņš' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas luterāņu dievnamam jauns grīdas celiņš' iekš Twitter

Pateicoties Dundagas novada pašvaldības finansiālam atbalstam Kolkas luterāņu draudze ir īstenojusi vietējo iniciatīvu projektu, kura mērķis bija uzlabot luterāņu dievnama vizuālo noformējumu, nomainot nolietoto grīdas celiņu dievnama centrālajai ejai un paklāja segumu altāra priekšējā daļā.

Kolka luterāņu dievnams ir nozīmīga sakrālā un kultūras celtne Dundagas novadā, kas sevī nes lielu kultūras mantojuma daļu, kuru mums ir atstājuši mūsu senči, sākot ar Dundagas muižas īpašnieku baronu Kārli Ludvigu Ferdinandu fon Ostenzakenu, kurš lika uzsākt luterāņu baznīcas celtniecību. Lieliskās akustikas dēļ dievnams ir iecienīta vieta pagasta un novada muzikālo pasākumu rīkošanai. Koka iekšējās apdares un Helēnas Heinrihsones altārgleznas dēļ luterāņu baznīca ir populārs tūrisma objekts.

Kopš Kolkas luterāņu dievnama atjaunošanas 90. gadu sākumā, dievnamā nav veikti būtiski iekštelpu remonti. Iespēju robežās draudze strādā pie dievnama interjera uzturēšanas un uzlabošanas. Saņemot Dundagas novada pašvaldības atbalstu šī gada vietējo iniciatīvu projektu konkursā, draudze varēja iegādāties un ieklāt jaunu dievnama centrālās ejas grīdas celiņu, kā arī nomainīt paklāju altāra priekšējā daļā. Tādējādi dievnams ir kļuvis pievilcīgāks uzsākot jauno Baznīcas gadu.

Kolkas luterāņu draudze izsaka pateicību Dundagas novada pašvaldībai par jau otro atbalstīto pieteikumu vietējo iniciatīvu projektu konkursos. Vislielākais paldies draudzes locekļiem un cilvēkiem, kuri nav draudzē, bet tomēr aktīvi iesaistās, lai mūsu novadā būtu par vienu sakoptu dievnamu vairāk.

Kolkas ev. lut. draudze un priekšniece Vija Ernštreite

Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!

  Ir apstiprināts novada pašvaldības projekta pieteikums «Jaunatnes politikas veidošana Dundagas novadā» Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam atklātajā projektu konkursā «Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana». Piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 1873,54 €.
Vairāk informācijas dundaga.lv »

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Piedalies jauniešu politikas veidošanā Dundagas novadā!' iekš Twitter


Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda' iekš Twitter

Turpinot iepriekšējos gados iesāktos baznīcas labiekārtošanas darbus, Kolkas katoļu draudze īstenojusi projektu «Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. II posms».

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas bojātās dēļu grīdas seguma maiņu baznīcas sakrālajai telpai un sakristejai. Projekta I kārtā 2016. gada rudenī jau bija veikta vecās koka grīdas demontāža, ieklāti hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāli un izveidots betona slānis, kas gadu kalpoja kā baznīcas pagaidu grīdas segums.

Šogad, saņemot Dundagas novada pašvaldības atbalstu vietējo iniciatīvu projektu konkursā, draudze varēja īstenot projekta II posmu un uz iepriekš nostiprinātās betona pamatnes ieklāt jaunu, kvalitatīvu dēļu grīdas virskārtu. Grīdas nomaiņa un siltināšana ir nozīmīgs solis guļbūves ēkas saglabāšanā un renovācijā, lai to pasargātu no mitruma un korozijas ietekmes. Jaunās dēļu grīdas ielikšanas darbi tika uzsākti septembra otrajā pusē, paveikti pašu spēkiem un pabeigti līdz 1. oktobrim, lai atjaunotajā izskatā varētu svinēt baznīcas iesvētīšanas gadadienas svētkus.

Lasīt tālāk »

Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Twitter

Arī šogad rudens atnācis ar rosīgiem darbiem Kolkas katoļu draudzē. Jau otro gadu, piedaloties Dundagas novada pašvaldības vietējo iniciatīvu projektu konkursā, draudzei ir iespēja saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu baznīcas labiekārtošanas ieceru īstenošanai. Pirms gada tika sakārtota baznīcas teritorija un izveidoti dekoratīvi dzīvžoga apstādījumi, nu pienācis laiks baznīcas ēkas saglabāšanas darbiem — īstenots projekts «Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. I posms».

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas bojātās dēļu grīdas seguma nomaiņu sakrālajai telpai un sakristejai (guļbūves kopējā platība 100 m²). Tā kā darbu kopējās izmaksas ir visai apjomīgas, tika nolemts projektu dalīt divos posmos jeb kārtās. Pirmais, nu jau īstenotais posms ietver vecās koka grīdas demontāžu, hidroizolācijas un siltumizolācijas materiālu slāņu ieklāšanu, lai aizsargātu ēku no turpmākas mitruma un aukstuma iekļuves, kā arī betona seguma kārtas ieklāšanu. Otrajā kārtā – nākamā gada pavasarī plānots uz nostiprinātās betona pamatnes ieklāt jaunu koka dēļu virskārtu, lai guļbūves ēka atjaunotu un saglabātu savu interjera kopskatu.

Lasīt tālāk »

Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»' iekš Twitter

To sapratām arī mēs — biedrība «Kolkas zvejnieki», īstenojot projektu «Kolkas zvejnieka dēls» laikā no 2015. gada 16. jūlija līdz 2016. gada 26. janvārim.

Mūsu projekta mērķis ir ar radošo nodarbību cikla «Nāc — izzini — iesaisties — dalies — turpini» palīdzību veicināt piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanu, motivējot skolēnus un jauniešus (13–16 gadi) iesaistīties piekrastes zvejā, skaidrot tiem piekrastes zvejniecības pamatprincipus, daudzināt Kolkas vārdu. Projekta 1. posma nodarbībās tika gūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zvejniecības iemaņas, ko ierādīja biedrības biedri un citi ar noteikto jomu saistīti vietējie, iepazīti zvejnieku ikdienas darbi, bet posma noslēgumā projekta dalībnieki piedzīvoja īpašu notikumu, kas nav ierasta lieta pat īstiem kolceniekiem — braucienu uz Kolkas bāku.

Savukārt projekta 2. posmā bija ilgs ceļš līdz ideālam gala rezultātam — bukletam «Saloki laivu!»

«Darbs dara darītāju» nozīmē to, ka meistarība attīstās kļūdoties un mācoties, ar vingrināšanos darbā, Visi iesaistītie — gan pieaugušie, gan bērni — ieguva zināmu pašpaļāvību. Apmērā tā — ja jau citi to var, tad arī man vajadzētu varēt … un mums kopā darbojoties tas izdevās!

Mūsu veidotos bukletus esam izplatījuši Kolkas pamatskolā, Rojas un Dundagas vidusskolās, Mazirbes internātpamatskolā, un informācijas centros. Sekojiet mūsu aktivitātēm un aplūkojiet fotogalerijas par projekta norisi interneta vietnē http://www.draugiem.lv/kolkaszvejnieki »

Projektu atbalsta: 

Projekta vadītāja Eva Frišenfelde

Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē

Sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu 2013. gada 1.aprīlī tika uzsākts projekts «Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ingrīdas Liepas ģimenes ārsta praksē», projekta Nr. 3 DP/3.1.5.1.1./12/APIA/CFLA/082.
Projekta ietvaros tika iegādāta ierīce redzes asuma pārbaudei, medicīnas kušete, ledusskapis vakcīnu glabāšanai, medikamentu skapis, galds kardiogrāfam kā arī telefons.
Ir noslēgts līgums par mēbeļu piegādi. Līguma plānotās izmaksas ir 6785.68 EUR no kurām 85% finansē Eiropas Savienība.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē' iekš Twitter