Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcai jubilejas gadā jauna grīda' iekš Twitter

Turpinot iepriekšējos gados iesāktos baznīcas labiekārtošanas darbus, Kolkas katoļu draudze īstenojusi projektu «Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. II posms».

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas bojātās dēļu grīdas seguma maiņu baznīcas sakrālajai telpai un sakristejai. Projekta I kārtā 2016. gada rudenī jau bija veikta vecās koka grīdas demontāža, ieklāti hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāli un izveidots betona slānis, kas gadu kalpoja kā baznīcas pagaidu grīdas segums.

Šogad, saņemot Dundagas novada pašvaldības atbalstu vietējo iniciatīvu projektu konkursā, draudze varēja īstenot projekta II posmu un uz iepriekš nostiprinātās betona pamatnes ieklāt jaunu, kvalitatīvu dēļu grīdas virskārtu. Grīdas nomaiņa un siltināšana ir nozīmīgs solis guļbūves ēkas saglabāšanā un renovācijā, lai to pasargātu no mitruma un korozijas ietekmes. Jaunās dēļu grīdas ielikšanas darbi tika uzsākti septembra otrajā pusē, paveikti pašu spēkiem un pabeigti līdz 1. oktobrim, lai atjaunotajā izskatā varētu svinēt baznīcas iesvētīšanas gadadienas svētkus.

Lasīt tālāk »

Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Rosīga darbošanās Kolkas katoļu baznīcā' iekš Twitter

Arī šogad rudens atnācis ar rosīgiem darbiem Kolkas katoļu draudzē. Jau otro gadu, piedaloties Dundagas novada pašvaldības vietējo iniciatīvu projektu konkursā, draudzei ir iespēja saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu baznīcas labiekārtošanas ieceru īstenošanai. Pirms gada tika sakārtota baznīcas teritorija un izveidoti dekoratīvi dzīvžoga apstādījumi, nu pienācis laiks baznīcas ēkas saglabāšanas darbiem — īstenots projekts «Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcas grīdas seguma nomaiņa. I posms».

Projekta mērķis bija veikt Kolkas katoļu baznīcas bojātās dēļu grīdas seguma nomaiņu sakrālajai telpai un sakristejai (guļbūves kopējā platība 100 m²). Tā kā darbu kopējās izmaksas ir visai apjomīgas, tika nolemts projektu dalīt divos posmos jeb kārtās. Pirmais, nu jau īstenotais posms ietver vecās koka grīdas demontāžu, hidroizolācijas un siltumizolācijas materiālu slāņu ieklāšanu, lai aizsargātu ēku no turpmākas mitruma un aukstuma iekļuves, kā arī betona seguma kārtas ieklāšanu. Otrajā kārtā – nākamā gada pavasarī plānots uz nostiprinātās betona pamatnes ieklāt jaunu koka dēļu virskārtu, lai guļbūves ēka atjaunotu un saglabātu savu interjera kopskatu.

Lasīt tālāk »

Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Sena gudrība saka: «Darbs dara darītāju!»' iekš Twitter

To sapratām arī mēs — biedrība «Kolkas zvejnieki», īstenojot projektu «Kolkas zvejnieka dēls» laikā no 2015. gada 16. jūlija līdz 2016. gada 26. janvārim.

Mūsu projekta mērķis ir ar radošo nodarbību cikla «Nāc — izzini — iesaisties — dalies — turpini» palīdzību veicināt piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanu, motivējot skolēnus un jauniešus (13–16 gadi) iesaistīties piekrastes zvejā, skaidrot tiem piekrastes zvejniecības pamatprincipus, daudzināt Kolkas vārdu. Projekta 1. posma nodarbībās tika gūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zvejniecības iemaņas, ko ierādīja biedrības biedri un citi ar noteikto jomu saistīti vietējie, iepazīti zvejnieku ikdienas darbi, bet posma noslēgumā projekta dalībnieki piedzīvoja īpašu notikumu, kas nav ierasta lieta pat īstiem kolceniekiem — braucienu uz Kolkas bāku.

Savukārt projekta 2. posmā bija ilgs ceļš līdz ideālam gala rezultātam — bukletam «Saloki laivu!»

«Darbs dara darītāju» nozīmē to, ka meistarība attīstās kļūdoties un mācoties, ar vingrināšanos darbā, Visi iesaistītie — gan pieaugušie, gan bērni — ieguva zināmu pašpaļāvību. Apmērā tā — ja jau citi to var, tad arī man vajadzētu varēt … un mums kopā darbojoties tas izdevās!

Mūsu veidotos bukletus esam izplatījuši Kolkas pamatskolā, Rojas un Dundagas vidusskolās, Mazirbes internātpamatskolā, un informācijas centros. Sekojiet mūsu aktivitātēm un aplūkojiet fotogalerijas par projekta norisi interneta vietnē http://www.draugiem.lv/kolkaszvejnieki »

Projektu atbalsta: 

Projekta vadītāja Eva Frišenfelde

Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē

Sadarbībā ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu 2013. gada 1.aprīlī tika uzsākts projekts «Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Ingrīdas Liepas ģimenes ārsta praksē», projekta Nr. 3 DP/3.1.5.1.1./12/APIA/CFLA/082.
Projekta ietvaros tika iegādāta ierīce redzes asuma pārbaudei, medicīnas kušete, ledusskapis vakcīnu glabāšanai, medikamentu skapis, galds kardiogrāfam kā arī telefons.
Ir noslēgts līgums par mēbeļu piegādi. Līguma plānotās izmaksas ir 6785.68 EUR no kurām 85% finansē Eiropas Savienība.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Jaunas iekārtas Kolkas ģimenes ārsta praksē' iekš Twitter


Kolkas katoļu baznīcas apkārtne apzaļumota un labiekārtota

 Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcas apkārtne apzaļumota un labiekārtota' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcas apkārtne apzaļumota un labiekārtota' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu 'Kolkas katoļu baznīcas apkārtne apzaļumota un labiekārtota' iekš Twitter

4. oktobrī Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu draudze svinēja baznīcas iesvētīšanas 18. gadadienu. Tieši pirms astoņpadsmit gadiem senais koka guļbūves dievnams tika pārvests no Sakas pagasta Grīņiem uz Kolku, kur tas 1997. gada 4. oktobrī tika iesvētīts no jauna — Dievmātes Jūras Zvaigznes godam. Skaista sakritība, ka šogad aprit tieši 80 gadi, kopš baznīcas ēkas celta tās iepriekšējā mājvietā – Grīņu rezervātā.

Jubilejas gadskārtā, ar novada pašvaldības atbalstu un draudzes uzņēmību, Kolkas katoļu baznīcas apkārtne ieguvusi jaunu ārējo veidolu – glītus īves dzīvžoga apstādījumus, dekoratīvu šķelto akmeņu sētas apmali un izlīdzinātu zemes slāņa uzbērumu, kas nākamajā pavasarī tiks apzaļumots ar zālienu. Atsaucoties Dundagas novada pašvaldības izsludinātajam vietējo iniciatīvu projektu konkursam, Kolkas katoļu draudze pavasarī bija sagatavojusi projektu baznīcas teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai, lai atdalītu un vizuāli akcentētu baznīcai piegulošās zemes robežas no tuvumā esošajām dzīvojamām mājām, saimniecības ēkām un mazdārziņiem.

Lasīt tālāk »

14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki» uzsāk projekta «Kolkas zvejnieka dēls» īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanu, motivējot pagasta skolēnus un jauniešus (13−16 gadi) iesaistīties piekrastes zvejā.

Pēc kopīgi padarītā darba tiks izveidota projekta dienasgrāmata, kurā tiks atspoguļota tīklu lāpīšana, mezglu siešana, iešana jūrā, zivju cepšana, kūpināšana, zupas vārīšana u.c. aktivitātes. 

Projekta ietvaros notiks radošo nodarbību cikls «Nāc – izzini – iesaisties – dalies – turpini».

Pieteikšanās līdz 13.augustam plkst 12.00 pa tālruni 26324975. 

Dalībnieku skaits ierobežots!

Projektu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija un «Kurzemes NVO atbalsta centrs» pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.

Padalīties ar šo Kolkas ziņu '14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki»  uzsāk  projekta «Kolkas zvejnieka dēls»  īstenošanu.' iekš Draugiem Padalīties ar šo Kolkas ziņu '14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki»  uzsāk  projekta «Kolkas zvejnieka dēls»  īstenošanu.' iekš Facebook Padalīties ar šo Kolkas ziņu '14.augustā plkst 15.00 Kolkā biedrība «Kolkas zvejnieki»  uzsāk  projekta «Kolkas zvejnieka dēls»  īstenošanu.' iekš Twitter