18. maijā praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem

2017. gada 18. maijā notiks praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kur tūrisma jomas eksperte Inga Aulmane izvērtēs Dundagas un Ventspils novadu tūrisma pakalpojumus un sniegs priekšlikumus to uzlabošanai. Praktiskās nodarbības notiks Igaunijas un Latvijas pārrobežas sadarbības programmas atbalstītā projekta «Etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis «UNESCO – tourism» » (projekta Nr. Est-Lat 15) ietvaros un tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Tūrisma uzņēmējiem ir iespēja pieteikties nodarbībām līdz 15.maijam, nosūtot  pieteikumu uz e-pastu ilze.steine@dundaga.lv vai zvanot pa tālr. 28717810. Vietu skaits nodarbībās ir ierobežots.

Lejuplādēt pasākuma programmu »


Andrim Antmanim– kultūras zīme «Latviskais mantojums»*!

Šodien, 27. novembrī Kultūras ministrijā tiks pasniegta kultūras zīme «Latviskais mantojums» 14 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Viens no kultūras zīmes saņēmējiem «Par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu – lībiešu žogi» šogad ir lauku tūrisma uzņēmējs no Pitraga, Pitraga Krogu saimnieks Andris Antmanis. Apsveicam!

*Kultūras zīme «Latviskais mantojums» tiek pasniegta Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus.

Dundagas novadā 2013. gadā kultūras zīmi «Latviskais mantojums» saņēma Ūšu saimniece Dženeta Marinska.

Pie Andra Pitragā »


10. un 11.maijā Kolkā Putnu festivāls!

Pasaules Migrējošo Putnu dienas ietvaros, šā gada 10. un 11. maijā, pirmoreiz arī Latvijā – Kolkā, notiks «Putnu festivāls».

Tā laikā ornitologi vadīs putnu vērošanas ekskursijas un demonstrēs putnu gredzenošanas procesu, pētnieku stāstus par putniem ar muzikālām improvizācijām papildinās dziesminieks Kārlis Kazāks. Papildus ieskatu lielajā migrāciju mistērijā sniegs National Geographic foto izstāde «Migrācijas».

Lejuplādēt Putnu festivāla programmu »