Lai akcentētu Dziesmu un deju svētku nacionālo un starptautisko nozīmību un lai izrādītu godu svētku dalībniekiem, atbalstītājiem un svētku rīkotājiem pašvaldībās, svētku noslēguma dienā 7. jūlijā izkārsim pie ēkām un iestādēm Latvijas valsts karogu!

 

Atgādinājums!

2. XII ir pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena. Pie ēkām jāizvieto Latvijas valsts karogs sēru noformējumā!